Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kartlegging av naturtyper

Miljødirektoratet skal kartlegge naturtyper i Hol kommune i perioden mai-oktober 2021. Det vil skje på Holsåsen og i nokre område ved Geilo og Skurdalen. Resultata vert lagt ut på Naturbase våren 2022.


Grunneigarar med eigedom over 5 da får melding om kartlegging på deira eigedom. Statsforvalteren i Oslo og Viken har bede kommunane om å orientere andre grunneigarar samla gjennom sine kanalar. Meir informasjon på lenka under, der finst det også kartløysing for å sjå områda:

Kartlegging av naturtyper 2021 - orientering til grunneiere