Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Innskriving til grunnskole og SFO 2018/19

Alle foresatte som har barn som skal begynne i grunnskolen august 2018 skal motta vedtak om innskriving innen 10. desember. Dette gjelder barn født 2012 og eventuelt barn med vedtak om utsatt skolestart.

Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen, og elever som flytter til kommunen i tiden frem mot skolestart, må ta kontakt med Servicetorget i kommunen. Dette for at alle elever som skal begynne ved grunnskolen skal få vedtak om innskriving. 

Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna, og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Elever i grunnskolen har etter Lov om opplæring rett til å gå på nærskola. Med få unntak er dette skolen som i avstand ligger nærmest hjemmet. Alle elever skrives inn ved nærskolen. Det er mulig å søke om skolebytte, men da må det søkes særskilt om dette innen 1. januar for det påfølgende skoleår.

Informasjon om SFO-søknad kommer i januar 2018.