Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Innbyggerundersøkelsen

Våren 2017 ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse i Hol kommune. Alle innbyggere over 18 år fikk mulighet til å svare på spørsmål om Hol kommune. Resultatene er presentert i rapporten under.

Vi ønsker å takke alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen! Det gir oss viktige svar som vi tar med oss videre i arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel og andre planer.

Innbyggerundersøkelsen 2017