Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Innbyggerundersøkelse

I disse dager sender Hol kommune ut innbyggerundersøkelse.

Alle innbyggerne i kommunen som ble 18 år i fjor eller er eldre motta et brev i posten med informasjon om hvordan de kan delta i innbyggerundersøkelsen.

-Grunnen til at vi nå vil gjennomføre en innbyggerundersøkelse, er at vi skal i gang med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, forteller ordfører Petter Rukke. Dette er den overordnede planen for kommunens virksomhet, og den har et tolv års perspektiv.
-I den sammenheng er det viktig å finne ut hva innbyggerne er fornøyd med og hva de mener bør bli bedre i kommunen. Undersøkelsen dreier seg derfor både om kommunens tjenester og om kommunen som bosted. Målet er som alltid å gjøre Hol kommune til et best mulig sted å bo, sier ordføreren.

Han er opptatt av å få fram at hver og en nå har en alle tiders mulighet til å sette sitt preg på utviklingen av kommunen og lokalsamfunnet. Han oppfordrer derfor alle til å sette av den lille tida det tar å svare.

-For politikerne er det viktig å vite hva innbyggerne er opptatt av, og hva de er mer eller mindre fornøyde med. Mange kontakter oss folkevalgte eller kommuneadministrasjonen direkte, men det er ikke sikkert at det enkeltpersoner fremmer alltid er det samme som flertallet mener. Derfor er det viktig for oss at flest mulig svarer på undersøkelsen, sier ordføreren.

Selve undersøkelsen besvares på Internett, men de som ikke har tilgang til nettet, kan få hjelp på Servicetorget på Geilo og på kommunehuset i Holet. Maskinene på kommunens bibliotek kan også benyttes.

Link til påloggingsside finner du her Engangspassordet står øverst i brevet som er sendt ut.

Svarfristen er 26. mai.