Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Influensavaksinasjon

Risikogrupper Hol kommune

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Vaksinasjon i Hol kommune


Geilo, Geilohallen:

Onsdag 20. oktober                      

kl. 09.00-12.00 med etternavn A-H

kl. 12.30-14.30 med etternavn I-O

Torsdag 21. oktober                     

kl. 09.00-12.00 med etternavn P-T

kl. 12.30-14.00 med etternavn T-Å

 

Hol, Hol legekontor:

Tirsdag 26. oktober    kl. 09.00 - 12.00

                                                                      

Pris

Influensavaksine til risikogrupper: gratis

Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse): kr. 400,- inkludert konsultasjonsgebyr.