Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hest og gangveger

Vi ber om at hester ikke bruker gangveg med nylagt asfalt

Hol kommune rehabiliterer gang- og sykkelveger på Geilo.

Det er benyttet en ny teknikk for å dypstabilisere bærelaget, og nå er det kommet asfalt på flere strekninger. Den ferske asfalten er sårbar for skader på varme dager, og det er viktig at alle viser hensyn.

Ferdsel på disse vegene med hest gir skader på nylagt asfalt, og er dessuten ikke tillatt jfr. Vegtrafikkloven /Trafikkreglene §2.2.

Vi ber om at dette respekteres!