Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hardangervidda

Velkommen til spørreundersøkelse!

Kommunene som har areal på Hardangervidda ønsker å ta godt vare på fjellområdet. Dette krever en god balanse mellom bruk og vern.

Denne undersøkelsen er til deg som er lokalt bosatt og hytteeiere i kommunene rundt Hardangervidda. Spørreundersøkelsen har som mål å få bred kunnskap om deres bruk og meninger om området. Undersøkelsen gjøres av NINA på oppdrag fra en bredt sammensatt styringsgruppe bestående av blant annet kommuner, grunneierlag og villreinutvalg. 

Du finner lenke til undersøkelsen her:

Spørreundersøkelse om Hardangervidda

Din mening er viktig for oss, så vi håper du tar deg tid! Undersøkelsen tar 10-15 minutter, og du svarer anonymt. 

På forhånd tusen takk!

Norsk institutt for naturforskning - NINA

Kontaktperson ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er Sofie Selvaag, sofie.selvaag@nina.no.
Kontaktperson for prosjektet i Hol kommune er Torkil Bratberg Dokk.

Foto: Vegard Gundersen