Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Hol kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere.

Dette omfatter blant annet:
• Energianalyse av din bolig på nett
• Rådgivning på telefon og e-post
• Digital befaring med energirådgiver (begrenset tilbud)
• Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak, sykkel og elbillading

Kampanjen retter seg mot boligeiere og pågår frem til 15. desember 2021. Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og klimavennlig - og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi. I tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger.

 

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning
Hol kommune gjennomfører frem til 15. desember 2021 en klima- og energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere husholdningene til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg gjennom bruk av energiportalen.no (på nett), tilbud om digital befaring med energirådgiver og klima- og energirådgivning på telefon og e-post.


Du kan blant annet få råd om:
• Elbillading
• Etterisolering av vegger og tak
• Bytting av vinduer og dører
• Installering av varmepumpe
• Solceller
• Smart styring
• Alternative energikilder
• Støtteordninger fra Enova

Energianalyse på nett
Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til www.energiportalen.no og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Rådgivning på telefon og epost
Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 09.00 til 15.00. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak for din bolig, spørsmål om solceller, smart styring, støtteordninger og råd om ladeløsninger for elbil.

Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no

Rådgivning på telefon: 466 26 000

Befaring med energirådgiver
Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger i din bolig. Dette er et begrenset tilbud. Ring 466 26 000 for avtale.

Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak
Det vil bli avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i boliger den 11. mai og 21. september. Gå til www.klimasmart.no for nærmere informasjon og lenke til møtene.

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på www.klimasmart.no

Det vil bli publisert korte energitips filmer og konkurranser på Klimasmart sin facebookside.

Brosjyre om kampanjen 

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune, og arrangeres i samarbeid med kommuner, Klima Østfold og Klimapartnere Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Energibygg AS, Simenergi AS, Asplan Viak AS, Naturvernforbundet og Elbilforeningen.


Hvis du har spørsmål til kampanjen, kan de rettes til: post@energiportalen.no eller ved å ringe 466 26 000.