Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Geilojordet - har du en god idé eller innspill?

Hol kommune er i gang med et mulighetsstudie for parkeringsarealet på Geilojordet.

Her er det i dag overflateparkering, stort sett for privatbiler, og parkeringsplassen er mye i bruk. Gjennom årenes løp har det vært vurdert hvordan man kan utnytte parkeringsområdet bedre med f.eks toalettanlegg, ladepunkter for elbil, fasiliteter for campingbiler, parkering i  flere etasjer mm. 

I et mulighetsstudie vil vi jobbe med ideer for hvordan dette området kan utnyttes bedre enn i dag, og få en vurdering av hva en utvikling av området kan koste.

Har du en god idé eller innspill?

Send ditt forslag på e-post innen 16.august 2020 til postmottak@hol.kommune.no, merk e-posten med "Innspill til sak 20/02438".

 
Utsnitt av reguleringsplan-kartet


Geilojordet - oversiktsbilde