Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020

Covid-19 - Hol kommune

 

Søknadsfrister: 1. oktober og 1. november 2020

Som del av statlig krisepakke 3 og for å motvirke effektene av tiltak mot Covid-19, har Viken fylkeskommune tildelt Hol kommune en ramme på kr 3.000.000,- til fordeling som ekstraordinære næringstilskudd.

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet. Tilskuddet skal bidra til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i næringslivet basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på:

regionalforvaltning.no