Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ekstraordinær båndtvang - utvidet virkeområde f.o.m. 10.03.2020

Det er på oppfordring fra Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell innført ekstraordinær båndtvang i et område innenfor Hol kommune av hensyn til villrein og vanskelige beiteforhold. Virkeområdet er utvidet 10.03.2020.

Forskrift med virkning fra 19.02.2020 

Kart som viser området med ekstraordinær båndtvang 

Saksutskrift 18.02.2020

 

Oppdatering 10.03.2020:
Virkeområdet for den ekstraordinære båndtvangen endret

Hol kommune har innført ekstraordinær båndtvang innenfor et avgrenset område av Nordfjella villreinområde med bakgrunn i ekstraordinært vanskelige beiteforhold for villrein i området.

Kommunen har nå fått informasjon om vanskelige beiteforhold for villrein på deler av Hardangervidda villreinområde. Innenfor Hol kommunes grenser på Hardangervidda villreinområde er det observert flere større og mindre flokker med villrein. Flokkene går spredt over større områder innenfor kommunen. Kommunen har med bakgrunn i dette utvidet virkeområdet til den ekstraordinære båndtvangen til også å gjelde avgrensede områder av Hardangervidda villreinområde.

Kart med utvidet virkeområde 10.03.2020

 

Les mer om Hundehold og båndtvang i Hol kommune