Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Digitalt foreldremøte

Hol kommune deltar i Utdanningsdirektoratet sitt  nasjonale utviklingstilbud «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» med mål om å skape inkluderende barnehage- og skolemiljø og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

For å lykkes med dette er et godt hjem – barnehage / skole samarbeid og engasjerte foreldre viktig.

Kultur- og oppvekstetaten i Hol kommune arrangerte i oktober 2020 et digitalt foreldremøte med tema «Engasjerte foreldre skaper trygge barn i barnehage og på skolen». Foredragsholder var Kjersti Falck fra nasjonalt FUG / FUB.

Foredraget kan dere se her: