Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Brannforebyggende tilsyn via telefon

Med bakgrunn i pågående smittesituasjonen vil brannforebyggerne i Hol brann- og feiervesen kontakte eiere av boliger og fritidsboliger for å gjennomføre alternativt branntilsyn via telefon.

De som det gjelder kommer til å motta en SMS med dato og klokkeslett. Som avsender vil det stå «Feieren».

Vi håper dette kommer til nytte og inspirerer til en trygg tid hjemme og på hytta.

 
Hol brann- og feriervesen