Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Beitebruksplan for Hol 2020-2032

Offentlig ettersyn

Hol kommunestyre vedtok gjeldende beitebruksplan for Hol den 31.01.08. Planen skal nyttes som hjelpemiddel i plansammenheng for å ivareta beiteinteressene og beiteressursene i Hol kommune. I tråd med planstrategien skal den revideres i 2020.

 

Kommuneplanutvalget vedtok 30.01.20 å legge utkast til revidert beitebruksplan for Hol med temakart, ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker.

 

Utkast til beitebruksplan for Hol finner du her på kommunens nettside, på servicetorget i Hol og på Geilo og på bibliotekene i uke 7.

Høringsperioden går frem t.o.m. fredag 27. mars 2020.

Beitenæringa, faglag i landbruket, forvaltningsmyndigheter og andre kan innen fristen sende innspill med tittel /merket "Beitebruksplan":

Her finner du høringsdokumentene