Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Arbeidsplan stier og løyper

I kommunal planstrategi 2016-2020 ble det vedtatt å erstatte dagens kommunedelplan for stier og løyper med en handlingsplan for stier og løyper. Arbeidet med den nye handlingsplanen er i gang, og informasjon om prosessen er sendt ut til høringsparter.


Prosess og fremdriftsplanen oppsummerer hensikten og målene med planarbeidet fra kommunal planstrategi. Den setter rammene for planens innhold, organiseringen av planarbeidet og mål for fremdrift. Det fastsettes også når høringspartene blir bedt om å komme med innspill og tilbakemeldinger.

 Prosess og fremdriftsplanen finner du her


Inntil den nye handlingsplanen er vedtatt gjelder dagens kommunedelplan for stier og løyper.