Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Slamtømming

Tømming av slam omfatter slamavskiller/septiktanker i tilknytning til separate avløpsanlegg, samt tette tanker for toalettavløp.

 Det er Hallingdal Renovasjon som har ansvaret for slamtømming på vegne av Hol kommune.

Kommunen faktuerer gebyr. Spørsmål om slamgebyret rettes til kommunen.

For tiden utføres slamtømmingen av Miljøservice i Stryn.

Hol kommune har egen forskrift for tømming av avløpsanlegg

Sjekk når septiktanken din ble tømt

Klikk deg inn på Septik 24  - Min tank 
Velg kommune og gårds- og bruksnummer. Da får du informasjon om tanken din, bl.a.:

  • Hvem som er renovatør i kommunen hvor du bor
  • Kontaktinformasjon til kommune og eventuelt interkommunalt selskap
  • Når septiktanken din skal tømmes neste gang
  • Når septiktanken din sist ble tømt
  • Hvor stor septiktanken din er
  • Hvilken type septiktank du har
Tømmeplan for slamavskillere

Tømming av private avløpsanlegg vil foregå fra uke 31 til og med 37

Boliger:

2016: Østre Hol (skille ved Hagafoss)
2017: Vestre Hol

Hytter:

2016: Ustaoset - Haugastøl
2017: Skurdalen - Geilo
2018: Hovet - Hol- Sudndalen
2019: Dagali