Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rehabilitering av vann/avløp i Høgehaug boligfelt

Hol kommune rehabiliterer vann- og avløpsnettet i Høgehaug boligfelt i Holet.

Det eksiterende ledningsnettet er fra 70-tallet og er modent for utskiftning. Det er ledningsnettet fra området ved Høgehaug bo- og behandlingssenter og opp til høgdebassenget i Sveinåkervegen som skal rehabiliteres. Prosjektet er delt i to trinn. Trinn 1 omfatter området rundt Høgehaug bo- og behandlingssenter. Trinn 1 utføres samtidig som utbyggingen av Høgehaug bo- og behandlingssenter fordi det er mest praktisk. Utførelsen av trinn 1 er i gang og forventes ferdigstilt i løpet av våren 2015. Trinn 2 omfatter et lite område i Nesheimvegen nedenfor Høgehaug bo- og behandlingssenter samt resten av området ovenfor bo- og behandlingssenteret opp til høgdebassenget i Sveinåkervegen. Trinn 2 har forventet oppstart i mars 2015 og forventes ferdigstilt i august 2016.