Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Radon

Beskrivelse

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet radium. Høye konsentrasjoner av radon innendørs kan være en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for gassen og av hvor høyt radonnivået er.

I skoler, barnehager og utleieboliger som omfattes av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Radongass kan komme inn i boliger gjennom utettheter i kjellergulv, grunnmur, rundt rørgjennomføringer og sluk etc.

Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi hvilke boliger som har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle i et utvalg av leilighetene.

Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder, og minst to oppholdsrom i boligen skal måles. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje.

Radon kan måles med enten sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme.

Samarbeidspartnere

 

Statens strålevern

Miljørettet helsevern Hallingdal
Gamlevegen 6
3550 Gol

Tlf 32 02 88 08

Epost

Miljørettet helsevern er interkommunalt samarbeid mellom kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol.
Lokalisert i Hallingdal Næringshage på Gol.

Lover

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskrift)

Forskrift om teknisk krav til byggverk § 13-5 (Radon)

Måle radon i boligen

Kart med oversikt over målte radonverdier i Hol kommune (7 Mb)

Veiledning

Tiltak for nybygg:

Radon-membran kan legges under bygget. Konferer med leverandør før du starter på grunnmuren. Tiltak for eksisterende bygg:

Radon-membran kan også brukes innendørs for å tette mot grunn. Dette kan være vanskelig da det ikke er lett å komme til under delevegger og andre konstruksjoner. Det må påregnes lekkasjer. Det kan ventileres i boligen med forskjellige typer ventilasjon. Balansert ventilasjon eller lufteluker ved lave verdier. Radon brønn: det ventileres i grunn under huset, gassen fjernes før den kommer opp i bygget. Kommunens servicekontor kan gi mer informasjon om målingen og hvor det kan bestilles måleutstyr når målesesongen starter (ca. oktober).

 

Annen informasjon

Alle nye boliger i Hol skal ha forebyggende tiltak mot radon. Dette gjelder også fritidsboliger og anneks, jf byggteknisk forskrift (TEK10) § 13-5