Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppgradering av Hol vannverk

Hol vannverk bygges om og utvides. Vannverket vil fortsette å ha grunnvann som råvannskilde, men det skal etableres en ny brønn, og den eksisterende brønnen skal videreføres. Det fremtidige anlegget skal ha marmorfiltrering og UV desinfeksjon som hovedprosesser i vannbehandlingen. Anleggsarbeidene er igang og vannverket skal stå ferdig innen 1. september 2017.