Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skoler i Hol

Det er 2 barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg er det en skole for barn med astma, allergi og hjertefeil i tilknytning til Geilomo barnesykehus.

Skolene i Hol

Geilo barne- og ungdomsskole

Barneskole for Geilo og ungdomsskole for hele kommunen. I barneskoletrinnene er det ca. 225 elever i 13 klasser fra 1. – 7. klasse, og opplæringsspråket er bokmål. Skolen har SFO. I ungdomsskoletrinnene er det ca. 190 elever i 7 klasser. Ungdomsskoletrinnet underviser i både bokmål og nynorsk. Skolen ligger sentralt på Geilo, i tilknytning til samfunnshuset og idrettsanlegget.

Rektor er Tove-Margrethe Brox.
Inspektør for barnetrinnet er Karianne Bakken og inspektør på ungdomstrinnet er Camilla Lerberg.

Adresse:
Lienvegen 63, 3580 Geilo. Telefon 3209 6620

Søknadsskjema om permisjon for elever 

Skolens hjemmeside

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

Oppvekstsenter med 2-delt skole med SFO og barnehage. Skolen ligger i Skurdalen ved Fylkesvei 40 mot Kongsberg, ca. 12 kilometer fra Geilo. Cirka 20 elever i 1. – 7. klasse, og opplæringsspråket er bokmål.

Barnehagen ligger i Dagali. Se informasjon om barnehagen her.

Rektor ved skolen og styrer i barnehagen er Elisabeth Groven.

Adresse:
Skurdalsvegen 480, 3580 Geilo
Telefon 3209 6655

Skolens hjemmeside

Hallingskarvet skole

5-delt skole med SFO.  Ca. 80 elever i 1. – 7. klasse, og bokmål er opplæringsmål. Rektor ved skolen er Bodil Eline Jensen. Skolen ligger i tettstedet Hol langs fylkesvei 50 mot Aurland like ved kommunens administrasjonssenter, ca. 15 km fra Geilo.

Adresse:
Hellingvegen 4,  3576 Hol
Telefon 3209 2230

Skolens hjemmeside

Geilomo skole

Geilomo skole ligger i tilknytning til Geilomo barnesykehus. Skolen har undervisning tilrettelagt for barn og unge med astma, allergi og eksem som oppholder seg ved Geilomo barnesykehus.

Rektor ved skolen er Hilde Sletta Solhaug  

Adresse:
Øyovegen 8, 3580 Geilo
Telefon 3209 5080

Skolens hjemmeside

Annen viktig informasjon

Skole- og SFO-rute 2017-2018

Skolerute for skoleåret 2017-2018 er vedtatt i Utvalg for kultur og levekår 01.12.2016 i sak 33/16.

Skole- og SFO rute skoleåret 2016-2017
Måned Ant.dager Ferie og fridager SFO
August 9 Første skoledag mandag 21.8

Åpner 14.8. Stengt 18.8 felles plandag 

September 21    
Oktober 17 Høstferie 2.10 - 6.10 (uke 40)

Åpent alle dager m/påmelding og betaling jf vedtekter

November 21 Regional planleggingsdag 17.11 (elevfri) SFO stengt
Desember 16 Siste skoledag før jul fredag 22.12 Åpent alle dager m/ påmelding 
Januar 22 Første skoledag tirsdag 2.1 Åpner 2.1
Februar 17 Vinterferie 26.2-2.3 (uke 9) Åpent alle dager m/ påmelding og betaling fr vedtekter
Mars 15

Vinterferie 26.2-2.3 (uke 9)

Påskeferie 26.3 - 2.4

 Åpent 26. + 27.3

April 20 Påskeferie 26.3 - 2.4  
Mai 17 Fri tirsdag 1.5.
Fri torsdag 10.5 (Kr.Himmel- farts dag) og fredag 11.5
Fri torsdag 17.5 og fredag 18.5.
Fri 21.5 (2. pinsedag)
Fri 1.5, 10.5, 17.5. Åpent 11.5 og 18.5 
Juni 15 Siste skoledag torsdag 21.6  
Sum 190    
Skole- og SFO-rute 2016-2017 

Skolerute for skoleåret 2016-2017  er vedtatt i Utvalg for kultur og levekår 29.10.2015 i sak 2/15.

                                            Skole- og SFO-rute skoleåret 2016-2017                                            
Måned Ant.dager Ferie og fridager  SFO                                            
August 8 Første skoledag mandag 22.8.

Åpner mandag 15.8 Stengt 18.8 og 19.8

September 22    
Oktober 16 Høstferie 3.10-9.10 (uke 40). Åpent i høstferien ved minst 5 måmeldte
(tilleggsbetaling)
November 21 Elevfri dag 14.11.
Regional kursdag lærere.

Åpent mandag 14.11 (ingen påmelding)

SFO ved Geilo barne- og ungdomsskole har stengt 14.11 grunnet beredskapsøvelse

Desember 16 Siste skoledag før jul torsdag 22.12. Åpent frdag 23.12, tirsdag 27.12, onsdag 28.12,
torsdag 29.12 og fredag 30.12 ved minst 5 på-
meldte
Januar 21 Første skoledag tirsdag 3.1. Åpent 2.1 ved minst 5 påmeldte 
Februar 18 Vinterferie 27.2-5.3 (uke 9). Åpent i vinterferien ved minst 5 påmeldte (tilleggs-
betaling) 
Mars 20 Vinterferie 27.2-5.3 (uke 9). Åpent i vinterferien ved minst 5 påmeldte (tilleggs-
betaling) 
April 13 Påskeferie 10.4-17.4.
Elevfri dag 18.4 - kursdag lærere.
Åpent mandag 10.4, tirsdag 11.4 og tirsdag 18.4 ved
minst 5 påmeldte
Mai 19 Fri mandag 1.5, onsdag 17.5,
torsdag 25.5, fredag 26.6.
Stengt 1.5, 17.5, 25.5 og 26.5 
Juni 16 Fri mandag 5.6. Siste skoledag
fredag 23.6.
Åpent hele uke 26 ved mer enn 5 påmeldte. Åpent hele 
uke 27 ved minst 5 påmeldte. 
Sum 190    

25.5.17 er Kristi himmelfartsdag
5.6.17 er 2. pinsedag.

 

Den kulturelle skolesekken

• skal bidra til at alle elever får oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

• skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk for å realisere skolens læringsmål.

• skal formidle kunst og kultur på en måte som gir elevene verdifulle opplevelser og setter dem i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i fremtiden på en reflektert og konstruktiv måte.

 Aktuelle linker 

Veileder til opplæringslovens § 9a  

Opplæringsloven

Skjema

Innskriving i skolen

 

For foreldre

Foreldrepålogging - It'sLearning

Foreldre til elever i Hol kommune kan logge seg på It'sLearning via MinID.

Klikk på It'sLearning ikonet under og velg "Foreldrepålogging" nederst på siden. Du kommer da inn i påloggingsbildet til Foreldreppålogging Hallingdal.

 

Logo It'sLearning
Har du spørsmål rundt MinID? Besøk supportsiden til Difi