Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

SFO

Velkommen til SFO

SFO i Hol kommune

SFO finnes ved følgende skoler i Hol kommune:

   Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

   Geilo barne- og ungdomsskole

   Hallingskarvet skole

Åpningstider

SFO kan være åpen fra 07.00 til 17.00.

SFO er stengt på lørdager og søndager.

Før skolestart åpner SFO ca. 1 uke før skolestart.

I sommerferien er SFO åpen inn i første uken med virkedager i juli.

SFO kan holde åpent alle hverdager unntatt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Informasjon om SFO opptak

SFO-skjema

Søknad om SFO-plass Dette skjemaet skal også brukes ved endring av SFO-plass

Oppsigelse av hele SFO-plassen

Fristen for å søke plass i forbindelse med hovedopptak i SFO er 1. mars og man må søke om plass for hvert skoleår. Søknaden sendes elektronisk.

Dersom du ikke har tilgang til internett eller dersom du ønsker hjelp til å fylle ut søknaden, kan du ta kontakt med Servicetorget eller kultur og oppvekstetaten. Telefon 3209 2100.

Hel plass koster kr 1.670,- per måned. Dette gir rett til å benytte SFO i åpningstiden innenfor de rammer vedtektene gir. SFO åpner vanligvis en uke før skolestart, og slutter ca. to uker etter skolen.

Korttidsplass

Korttidsplass koster kr. 1.110,- per måned. SFO kan da benyttes inntil 10 klokketimer per uke. Som SFO-tid blir all tid før og etter undervisningstimene regnet. Er undervisningen for eksempel slutt kl. 12.15, regnes SFO-tiden fra samme tidspunkt.

I uker med skolefri, med unntak av høst- og vinterferie, er maksimal oppholdstid i SFO 10 timer i uken for de med korttidsplass. Etter avtale med personalet kan timene i disse ukene evt. samles til en lang økt.

Ferier

Høst- og vinterferie betales separat med kr. 555,- pr. uke. Oppholdstiden pr. dag er maksimalt 8,5 timer. Enkeltdager kan kjøpes for kr. 165,- pr. dag.

Betaling

Det betales for 10 måneder i året, det vil si at juli og august er betalingsfrie måneder.

Vedtekter

Reviderte vedtekter for SFO i Hol kommune

Vedtekter SFO Hol kommune