Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Høring av Handlingsplan for klima og energi 2018 – 2021

Kommuneplanutvalget i Hol vedtok i sak 5/17 og forlenge «Handlingsplan for klima og energi 2014 – 2017» for perioden 2018 – 2021. Kapittel 2: «Status på klimaarbeidet i Hol» og kapittel 3: «Handlingsplan» oppdateres til dagens situasjon.

Kommuneplanutvalget vedtok i sak 10/17 og legge «Handlingsplan for klima og energi 2018 – 2021» ut på offentlig høring i 4 uker.

Planforslaget ligger i høringsperioden på kommunehuset og på servicetorge.

Frist for å gi innspill er 23. oktober, 2017.
Innspill kan sendes til postmottak@hol.kommune.no eller Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3580 Geilo

Handlingsplan for klima og energi 2018-2021

Handlingsprogram 2018-2021, formannskapets innstilling

Formannskapet har behandlet Handlingsprogram 2018-2021 i sak 65/17 og 66/17. Det ble fattet følgende vedtak:

Handlingsprogrammet 2018-2021 legges ut på høring i 30 dager i henhold til plan – og bygningsloven § 11-4 om rullering av handlingsdel.

Dokumentet er tilgjengelig på Hol kommunehus, Servicetorget og på hjemmesiden til 16.oktober 2017

Merknader sendes skriftlig til Hol kommune, Ålmannsvegen 8, 3576 Hol eller e-post til postmottak@hol.kommune.no innen 16. oktober 2017.

Handlingsprogram 2018-2021, formannskapets innstilling

Varsel om oppstart av planarbeid, kommuneplanens samfunnsdel

Hol kommune har startet arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. I den forbindelse er det utformet et forslag til planprogram. Planprogrammet er oppskriften på hvordan kommuneplanarbeidet skal gjennomføres og hvilke utfordringer/tema som vil bli behandlet.

Vi inviterer befolkningen til å komme med innspill til planprogrammet. Gi oss innspill angående hva dere mener er viktig for Hol-samfunnets utvikling.

Forslaget til planprogram finner dere på kommunehuset, på servicetorget og på kommunens hjemmeside www.hol.kommune.no.

Frist for å gi innspill er 23. oktober, 2017

Forslag til planprogram

Høringssvar

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker? Her finner du skjema som kan fylles ut og skrives ut. 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer