Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Detaljregulering for Bettumbråten

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 9. november 2017 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Bettumbråten ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til for fradeling av 2 parseller for fritidsbebyggelse på gnr. 55/32 ved Bettumbråten på Haugastøl. Dette bygger på en avtale fra 1965 tidligere eier av aktuell eiendom inngikk med Hol kommune. Eiendommen ligger på Haugastøl, på nordsiden av Rv 7 og jernbanen, og er på ca. 65 daa.

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Utvalg for plan og utvikling / Sak 80/17.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller e-post: postmottak@hol.kommune.no innen 8. januar 2018.

Dokumenter:

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

VA-plan

VA skisse

ROS analyse

Saksutskrift

Økonomiplan 2018-2021 med årsbudsjett 2018

I samvar med kommunelovens §44 punkt 7 og §45 punkt 3, er formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021 med årsbudsjett 2018 lagt ut til alminnelig ettersyn i 14 dager fra og med tirsdag 14.11.17 yil og med mandag 27.11.17.Økonomiplan med årsbudsjett er lagt ut på Hol kommunehus og Servicetorget på Geilo.

Eventuelle merknader må være Hol kommune postmottak i hende innen mandag 27.11.17.

Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 med årsbudsjett 2018, formannskapets innstilling

Saksprotokoll formannskapet 09.11.17

Tiltak vedtatt av formannskapet 09.11.17

Detaljregulering for H/17, Geilohovda

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 14.09.2017 i sak nr. 68/17 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for H/T7, Geilohovda ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Planområdet ligger i Geilo.

Formålet med planen er å regulere planområdet til konsentrert fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie. 

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo og kommunehuset i Hol i tidsrommet 09.10.17 – 17.11.17.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol innen 17.11.17.

Dokumenter:

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

ROS-analyse

Saksfremlegg fra UPU

 

Handlingsplan for klima og energi 2018-2021

 

Høringssvar

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker? Her finner du skjema som kan fylles ut og skrives ut. 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer