Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Arealplaner

Gjeldende arealplaner

Hvilken plan gjelder for din eiendom?

 Du kan finne ut hvlken plan som er gjeldende ved å søke på eiendommen din på

Hallingkart

I Hallingkart finner du blant annet grunnkart, kommuneplaner, reguleringsplaner, flyfoto m.m.
Du kan f. eks. søke på adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer (gårdsnummer/bruksnummer, kommune).
Utskrift: Du kan velge mellom hurtigutskrift eller avanserte utskriftfunksjoner.
Målsatt og målfast situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak)
Skal kartet brukes i byggesak, skal det være påtegnet rutenett.
Hjelp til bruk av Hallingkart
(For å få opp kartbasen må du inntil videre ha nettleser som Explorer versjon 10, eller nyere).

Bestille plandokumenter  

Du kan også finne ut hvordan eiendommen din er regulert ved å bestille planstatus i Kart- og byggesaksbutikken:

Kart- og byggesaksbutikk


Arealplaner i Hol kommune                                              

Vet du navnet på reguleringsplanen, finner du enklest reguleringsplaner og bestemmelser i Hol kommunes arealplanarkiv.

Hol kommunes arealplanarkiv

Planer som er vedtatt, men ikke kunngjort, er det ikke sikkert ligger der.
Trenger du hjelp til  å finne ut hvilken plan som gjelder for en eiendom, ta kontakt med servicetorget.

Kommuneplan og kommunedelplan

Kommuneplanenes arealdel 2014-2025

Kommunedelplan Geilo

Se lenker under "Vedtaksdokumenter".


Veileder til planarbeid

Miljøverndepartementets reguleringsplanveileder beskriver bl.a hvordan private planfremmere skal starte et reguleringsarbeid.