Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Om kommunen

Velkommen til Hol

Generell informasjon

Hol kommune er er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby. Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. På Geilo ligger kommunens servicetorg. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger.Flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter.

Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomsskole. Det er to rene barneskoler og en barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg finnes det en skole som er lokalisert på Geilomo Barnesykehus, og er en spesialskole for barn med astma og allergiplager. Norges Toppidrettsgymnas NTG har egen skole i tilknytning til Geilohallen. Det er fem kommunale og to private barnehager i kommunen.

Hol kommune er en typisk fjellkommune, der 91 % av arealet ligger over 900 meter over havet.

Den største næringen - ved siden av turisme, har vært produksjon av verktøy. Geilo har hatt lang tradisjon på å lage kvalitetsverktøy, bestikk og kniver. Landbruk er også en viktig næring som gir verdiskaping, sysselsetting og pleie av kulturlandskap. Det er husdyrhold med kyr, geiter, sau og gris.

 

Hvordan komme seg hit?

Hol kommune ligger i hjertet av sør-Norge, med gode forbindelser både med bil, bane og buss. Fra Geilo er det ca. 25 mil til både Oslo og Bergen, og alle rutegående persontog stopper på stedet.

 

Kommunevåpenet

 

Kommunevåpenet for Hol kommune er tegnet av Trond Andersson og godkjent ved Kgl. res. 5. juli 1991.

Det er sterke tradisjoner som ligger til grunn for valget av kommunevåpen. Hol var en av de fremste ljåssmedbygdene i landet. Jernet var med og skapte aktivitet og velstand i bygdene.

De tre amboltene symboliserer smedkunsten og industrien i bygdelagene i Hol.

Slik har vi det i Hol 2015

Hol kommune er medlem i LVK

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i saker om kraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral - og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging.

Kommuner som vertsskap for kraftutbygging Organisasjonen bistår kommunene som er vertskap for kraftutbygging i energipolitiske spørsmål. LVK gir faglig og juridisk bistand i spørsmål om ny-utbygging, opprusting/ utvidelse av eksisterende verk, hjemfall, revisjon av vilkår, skatte- og avgiftsspørsmål, konsesjonskraft og kraftomsetning. Spørsmålene krever en betydelig spesialkompetanse som kommunene enkeltvis ikke kan vise overfor utbyggere og offentlige myndigheter.

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar - hjemmeside

 

Adminstrativt organisasjonskart

Se kart her

 

Ansatte

Sentraladministrasjonen

Rådmann
Lars Ole Skogen
Telefon: 32 09 21 00
Epost: postmottak@hol.kommune.no

 

Formannskapskontoret

Ola Hassel

Kontorleder

Telefon 3209 2104

E-post: ola.hassel@hol.kommune.no

 

Trond B. Augunset

Rådgiver

Telefon 32092151

E-post: trond.augunset@hol.kommune.no

 

Torkil Bratberg Dokk

Utmarkstekniker

Telefon 32092144

E-post: Torkil.Bratberg-Dokk@hol.kommune.no

 

Økonomiavdelingen

Ole Bjørn Flatåker

Økonomisjef

Telefon: 3209 2181

ole-bjorn.flataker@hol.kommune.no

 

Kjell Grønnerød

IT-konsulent

Telefon 3209 2145

kjell.gronnerod@hol.kommune.no

 

Anita Pedersen

IT-konsulent

Telefon 3209 2148

anita.pedersen@hol.kommune.no

 

Jorun Kleppo

Fullmektig

Telefon 3209 2180

jorun.kleppo@hol.kommune.no

 

Camilla L. Brusletto

Sekretær

Telefon 3209 2113

camilla.brusletto@hol.kommune.no

 

Laila Simonsen

Konsulent

Telefon 3209 2182

laila.simonsen@hol.kommune.no

 

Solveig Endrestøl

Rådgiver

Telefon 32092184

solveig.endrestol@hol.kommune.no

 

Personalkontoret

Olav Strømsvåg

Personalsjef

Telefon 3209 2103

olav.stromsvag@hol.kommune.no

 

Erling Simonsen

Personalkonsulent

Telefon 3209 2111

erling.simonsen@hol.kommune.no

 

Samfunnsutvikling

Maria Moe Grevsgård

Leder

Telefon 3209 2114

maria-moe.grevsgard@hol.kommune.no

 

Anita Hagen Grøtt

Sekretær

Telefon: 3209 2167

anita.grott@hol.kommune.no

 

Kjell Magnar Mykkeltvedt

Miljøvernleder/rådgiver for energi

Telefon: 3209 2119

Mobil: 959 80022

kjell.mykkeltvedt@hol.kommune.no

 

Espen Bille-Larsen

Næringsrådgiver

Telefon: 3209 2136

Mobil: 959 80043

espen.bille-larsen@hol.kommune.no

 

Grete Tandberg Fosshagen

Rådgiver skole/kultur

Telefon: 3209 2172

Mobil: 971 76173

grete.tandberg.fosshagen@hol.kommune.no

 

Annette Karterud

Kommuneplanlegger

Telefon: 3209 2124

annette.karterud@hol.kommune.no

 

Geir Strømmen

Kommuneoverlege

Telefon: 3209 2139

Mobil: 458 80251

geir.strommen@hol.kommune.no

 

Line Ramsvik

Prosjektleder for Nasjonalparklandsby

Telefon 3209 2139

Mobil: 971 32383

line.ramsvik@hol.kommune.no

 

Jan Are Gildestad

Kommuneplanlegger

Telefon: 3209 2107 

Jan.Are.Gildestad@hol.kommune.no

 

Servicetorget

Ellen Palmstrøm

Leder servicetorget

Telefon 3209 2100

ellen.palmstrom@hol.kommune.no

 

Inger Farstad Ellseth

Servicevert

Telefon 3209 2100

inger-helene.ellseth@hol.kommune.no

 

Gerd Elisabeth Fossly

Servicevert

Telefon 3209 2100

gerd.fossly@hol.kommune.no

 

Bjørg Myrestøl

Servicevert

Telefon 3209 2100

bjorg.myrestol@hol.kommune.no

 

Plan, bygg og landbruk

Håvard Veslehaug

Leder 

Telefon 3209 2132

Mobil 922 90394

havard.veslehaug@hol.kommune.no

 

Sigurd Dahle

Jordbrukssjef

Telefon 3209 2125

sigurd.dahle@hol.kommune.no

 

Håvard Holeplass

Fagkonsulent

Telefon 3209 2117

havard.holeplass@hol.kommune.no

 

Ragnar Haga

Skogbrukssjef

Telefon 3209 2153

ragnar.haga@hol.kommune.no

 

Liv L. Sundrehagen

Planlegger

Telefon 3209 2164

liv.sundrehagen@hol.kommune.no

 

Odd Geir Abeland

Kommuneplanlegger

Telefon 3209 2152

odd-geir.abeland@hol.kommune.no

 

Henriette Mugås

Sekretær

Telefon 3209 2154

henriette.mugaas@hol.kommune.no

 

Unn Merethe Olsen

Sekretær

Telefon 3209 2185

unn-merethe.olsen@hol.kommune.no

 

Helse- og sosialetaten

Jan Olav Helling

Helse- og sosialsjef

Telefon: 32092341

Mobil: 99287897

jan-olav.helling@hol.kommune.no


Vesla Sedal

Kontorsjef

Telefon: 32092340

vesla.sedal@hol.kommune.no

 

Astri Haraldseide

Sekretær / systemansvarlig Gerica

Telefon: 32092343

astri.haraldseide@hol.kommune.no 


Gjermund Holtan

Systemansvarlig Gerica

gjermund.holtan@hol.kommune.no

 

Martin Korsnes

Fagkonsulent

Telefon: 32092344

Mobil 9764 0082
martin.korsnes@hol.kommune.no 


Iris Bjørndsottir

Saksbehandler tiltaksteam

Mobil 9328 1386

iris.bjornsdottir@hol.kommune.no

 

Berit Neslein

Leder i Koordinerende Enhet

Mobil 9598 0492

berit.neslein@hol.kommune.no

 

Avdelingsledere helse og sosialetaten

Lars Even Olsen

Avdelingsleder psykisk helse

Mobil 9016 4073

lars.even.olsen@hol.kommune.no

 

Sissel Hovland

Avdelingsleder fysio/ergo

Mobil 9598 0919

sissel.hovland@hol.kommune.no

 

Hege Isungset

Avdelingsleder helsestasjon

Telefon 3209 2265

Mobil 9598 0488

hege.isungset@hol.kommune.no

 

Randi Lia Bille-Larsen

Avdelingsleder legetjenesten

Telefon 3209 2261

Mobil 9598 0477

randi-lia.bille-larsen@hol.kommune.no

 

Eva Tvedt

Avdelingsleder Høgehaug bo- og behandlingssenter

Telefon 32092214

Mobil  9598 0023

eva.tvedt@hol.kommune.no

 

Jens Simonsen

Avdelingsleder Geilotun bo- og behandlingssenter

Telefon 3209 2309

Mobil 4022 2654

Jens.Simonsen@hol.kommune.no

 

Randi Keil Michelsen

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Mobil 9598 0049

Randi-keil.michelsen@hol.kommune.no

 

Jane Suzanne Daykin

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Mobil 9598 0035

Jane.Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

 

Kultur- og oppvekstetaten

Inger-Lise Blakstad

Kultur- og oppvekstsjef

Telefon: 3209 2192

E-post:inger-lise.blakstad@hol.kommune.no

 

Eli Grimsgård Kleven

Rådgiver økonomi

Telefon: 3209 2193

E-post: eli.kleven@hol.kommune.no

 

Camilla Hellesvik

Rådgiver barnehage

E-post: camilla.hellesvik@hol.kommune.no

 

Jon Opsahl

Kulturkonsulent

Telefon: 3209 2196

E-post: jon.sletto@hol.kommune.no

 

Hege Espeli

Sekretær

Telefon: 3209 2191

E-post: hege.espeli@hol.kommune.no

 

Liv Skogheim Lindestad

Sekretær

Telefon: 3209 2190

E-post: liv.lindestad@hol.kommune.no

 

Teknisk etat


Arild Øystese Hansen
Teknisk sjef
Telefon 3209 2166
Mobil: 9041592
E-post: Arild-Oystese.Hansen@hol.kommune.no

 

Brann- og feietjenesten

Pål Bjerke

Brannsjef

Mobil: 9714 6280

E-post: Pal.bjerke@hol.kommune.no

 

Mats Gulbrandsen

Branninspektør

Mobil: 4091 8105

E-post: mats.gulbrandsen@hol.kommune.no

 

Vegard Sveine

Feier - bolig

Mobil: 9484 6053

E-post: vegard.sveine@hol.kommune.no

 

Helge Erik Tingstad

Feier - fritidsboliger

Mobil:   9598 0031

E-post: Helge.Tingstad@hol.kommune.no

 

Rune Berg

Feier - fritidsboliger

Mobil:  91666840

E-post: Rune.Berg@hol.kommune.no

 

Eiendomsavdelingen

Jan Inge Valdersnes

Eiendomssjef

Telefon: 3209 2165

Mobil:  9751 5425

E-post: Jan-Inge.Valdersnes@hol.kommune.no

 

Tom Furuseth

Eiendomsdriftforvaltning

leder Base 2 Område Geilo/Skurdalen/Dagali

Tlf: 4091 6450 E-post: Tom.Furuseth@hol.kommune.no

 

Kjell-Gunnar Haugen

Eiendomsdriftforvaltnings leder Base 1 Område Hovet/Hol/Hagafoss

Tlf 9598 0039

E-post:kjell-gunnar.haugen@hol.kommune.no

 

Paul Arne Overvoll

Seksjonsleder byggvedlikehold

Tlf: 9598 0044

E-post:paul-arne.overvoll@hol.kommune.no

 

Driftsavdelingen

Jan Ingvar Dokken

Leder

Telefon: 3209 0760

Mobil:   9598 0911

 

Driftsavdeling avd. Djupedalen, Hol

Telefon: 3208 9375

 

Driftsavdeling avd. Vestlia, Geilo

Telefon: 3209 0760

Mobil 9598 0911

 

Geilo Renseanlegg

Telefon 3209 2985

 

Driftsplanlegging/prosjekt

 

Erik Kaupang 

Prosjektleder Geilo sentrum

Telefon: 3209 2133

Mobil: 9177 5523

E-post: Erik.kaupang@hol.kommune.no

 

Liv A. Lunder

Prosjektleder vei

Telefon: 3209 2142

Mobil: 9268 8077

E-post: Liv-A.Lunder@hol.kommune.no

 

Trygve Hagen

Telefon 3209 2131

Mobil:   9092 7497

E-post: trygve.hagen@hol.kommune.no

 

Johanne G. Sulejewski

Telefon 3209 2183

Johanne.Grydeland.Sulejewski@hol.kommune.no

 

Kart og oppmåling

 

Atle Kleivdal

Oppmålingsingeniør, Fagkoordinator

Telefon: 3209 2173

E-post: atle.kleivdal@hol.kommune.no

 

Kari Lieng

Oppmålingsingeniør

Telefon: 3209 2349

E-post: kari.lieng@hol.kommune.no

 

Asle Feten

Geodataingeniør

Telefon: 3209 2345

E-post: asle.feten@hol.kommune.no

 

Teknisk sekreteriat

 

May Britt Vasby

Fagkoordinator

Telefon: 3209 2163

E-post: may-britt.vasby@hol.kommune.no

 

Bodil Kristiansen

Sekretær

Telefon: 3209 2126

E-post: Bodil.Kristiansen@hol.kommune.no

 

Gerda Sleeking-Rozendaal

Sekretær

Telefon: 3209 2160

E-post: Gerda.Sleeking-Rozendaal@hol.kommune.no