Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Hol kommune

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Midtveis mellom Oslo og Bergen, med deler av Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark innenfor kommunegrensene. Hol kommune har store utmarksområder, hele 91% av arealet ligger over 900 moh, og ca. 4.500 innbyggere har 1854 kvadratkilometer som tumleplass. Det er derfor gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen. 

Større og mindre arrangement holder deg i aktivitet året igjennom, bl.a Skarverennet. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomskole, samt toppidrettsgymnas.  

Sykepleier 100 % stilling, vikariat - Hjemmetjenesten

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Hjemmetjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig:

Sykepleier 100 % stilling, vikariat fra 01.06.17 – 31.12.17

Om det ikke er sykepleier som søker, kan stillingen besettes i 75 % stilling som helsefagarbeider i samme periode

Arbeidsoppgaver:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og hyggelige kollegaer
• Tverrfaglig samarbeid
• Innføring i datasystemet Gerica
• Palliativ behandling
• Demensomsorg

Krav og ønsker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
•  Førerkort til bil
•  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida
• Mulig å leie rimelig kommunal bolig/leilighet
• Rekrutteringstillegg til sykepleiere
• Flyttegodtgjørelse

Søknadsfrist: snarest

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 95 98 00 49 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no 

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 16/04547

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

 --------------------------------------------------

 Sykepleier / Vernepleier

 

Hol kommune v/ Geilotun Bo- og behandlingssenter på Geilo, har følgende stilling ledig:

 Sykepleier / Vernepleier 80 % fast stilling

 Stillingene inngår i turnus med arbeid hver 3. helg

 Arbeidsoppgaver:

 • Jobbing / aktivisering på demensavdeling
 • Være med å sikre god kvalitet i pleien og omsorgen for pasienter og pårørende        
 • Det er 26 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger i bygningen, i tillegg har Geilotun ansvar for nattjenesten i hele kommunen.

 Ønsket kvalifikasjon:

 • Kompetanse som sykepleier eller vernepleier
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Liker å arbeide langsiktig og målrettet
 • God til å samarbeide med kollegaer gjennom utførelsen av sykepleiefaget
 • Gode norskkunnskaper

 Vi tilbyr :

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Flyttegodtgjørelse
 • Rekrutteringstillegg for sykepleiere
 • Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning.
 • Pensjon i KLP
 • Stillingsstørrelsen kan justeres dersom det er ønske om det

 Søknadsfrist: 31.05.17

 For mer informasjon, kontakt avd. leder Jens-Erik Simonsen, tlf. 32 09 22 75 /  402 22 654 eller email: jens.simonsen@hol.kommune.no

 Se gjerne på: www.hol.kommune.no/Tjenester/Omsorg-og-pleie/Geilotun/

 Skriftlig søknad med oppdatert CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 17/01915

 Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

-----------------------------------

Barnehagelærer

 

LEDIG STILLING: VIKARIAT BARNEHAGELÆRER

GEILO BARNEHAGE- BARNEHAGEN MED DET STORE HJERTET.

I en liten bygd, rett ved Hallingskarvet, står det et nytt og spennende barnehagebygg som hver dag fylles med sang, kreativitet og latter. Et hus hvor barna bader i språk, rimer som poeter og hvor de får medvirke i sin hverdag.

Utenfor dette huset glitrer snøen på vinteren, skiløypen frister et steinkast unna og kakaoen smaker best når den er laget på bål. På våren, sommeren og høsten bruker vi nærområdet aktivt, mange flotte stier smyger seg innover i skogen og vanndammene er perfekte å hoppe i.

Det nye barnehagebygget ligger i en tradisjonell norsk bygd. Men afrikanske trommer, mat fra andre kulturer, astronauter, troll og hekser er en naturlig del av det som skjer inne og utenfor huset.

Dersom du er:

 • En omsorgsfull voksen som liker å være ute
 • En kreativ og problemløsende fagperson som ser muligheter i utfordringer
 • En som har barnet i fokus  
 • En som kan jakte på magiske øyeblikk sammen med barna
 • En imøtekommende kollega som kan være med å ivareta og bidra inn i et godt arbeidsmiljø
 • En lojal og profesjonsorientert ansatt som sier oftere ja enn nei
 • Glad i og stolt av faget ditt

Ja, da burde du søke vikarstilling som barnehagelærer hos oss.

 

Vi ønsker oss fortrinnsvis en Barnehagelærer i 100 % vikariat som:

 • har barnehagelærerutdanning, evt. annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk

Lang erfaring fra arbeid med barn og etterprøvbar egnethet vil kunne vurderes til en assistentstilling. Vi oppfordrer deg til å søke om du mener du møter kravene over.

Tidsrom for vikariatet er: 15 august 2017 til 15.august 2018

                 

Ansvarsområde / Arbeidsoppgaver:

 • være aktiv deltakende i samarbeid på tvers av avdelingene og enhetene
 • være motivert og interessert i arbeid med barn, foresatte og kolleger
 • delta i opplærings- og utviklingsarbeid, som f,eks implementering av ny rammeplan

For den rette personen kan vi tilby:

 • et dynamisk og utviklingsorientert miljø i en ny 4 – avdelings barnehage
 • spennende og utfordrende jobb i et nyansert personale
 • engasjerte og trivelige medarbeidere
 • gode arbeidsforhold, utfordrende arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø
 • mulighet for egenutvikling og faglig fordypning

Vi oppfordrer menn til å søke på stillingen.

Den som tilsettes, må levere ny politiattest, jfr.barnehageloven.

Ønsker du mer informasjon er det bare å kontakte :
Styrer Katrine Torkelsen på tlf: 90 83 52 96 eller e-post: katrine.torkelsen@hol.kommune.no

eller

Barnehagefaglig rådgiver: Camilla Hellesvik-Moe, tlf 32 09 21 94 eller e-post Camilla.hellesvik@hol.kommune.no

Årsplan og temaoversikt for Geilo barnehage finner du på kommune sine nettsider.

Søknadsfrist : 31.05.17

Søknad med CV sendes Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no .

Kopi av vitnemål og attester tas med til evt. intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

---------------------------------

Treblåslærer og Korpsdirigent/instruktør

 

Hol kulturskole, Geilo  - fakta om virksomheten

Hol kulturskole har for tiden 12 høyt kvalifiserte lærere og ca 170 elever fordelt på 250 elevplasser. Kulturskoletilbudet omfatter instrumentalundervisning, sang, dans, teater, nysirkus, band, musikk &studio, kunst og leveranse av tjenester til grunnskolen og skolekorps. Vi administrerer også «Den kulturelle spaserstokken». Kulturskolen har hovedbase på Geilo. 

Følgende stillinger er ledige i Hol kulturskole fra 01.08.17:

 • Treblåslærer, inntil 20 % fast stilling, deler av undervisningen på dagtid, bl a «Korps i skolen»-prosjekt

 • Korpsdirigent/instruktør, inntil 20 % midlertidig stilling, deler av undervisningen kan være på dagtid, bl a «Korps i skolen»-prosjekt. Salg av direksjonstjenester til voksenkorps kan også være aktuelt

Fakta om stillingene

Undervisningsstillingene innbefatter enkelt- og gruppeundervisning. Stillingene kan kombineres. Stillingsstørrelsene er veiledende. Samarbeid med grunnskolen og fritidskulturlivet kan være aktuelt.

Krav til søker

 • Søkerne bør ha relevant pedagogisk utdanning på høyskolenivå og pedagogisk erfaring.

 • Ha god erfaring med arbeid med barn, og gode pedagogiske evner

 • Kunne jobbe selvstendig og systematisk, samt ha gode samarbeidsevner

 • Personlig egnethet vektlegges

 • Norsk-kunnskaper minimum tilsv. nivå B2

Vi kan tilby

 • En allsidig jobb i en kulturskole og et korps i stadig utvikling.

 • Du vil arbeide med ivrige og flinke elever, i et korps som fungerer godt administrativt og har mange entusiastiske barn og foresatte.

 • Medlemskap i pensjonsordning

 • Gruppelivsforsikring

 • Ulykkesforsikring, også for fritida

 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer

 • Gode muligheter for faglig oppdatering gjennom ulike kompetanseplaner og opplæringstiltak

 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk, inkl. 6 måneders prøvetid

   

Søknadsfrist 29.05.17

Mer informasjon om stillingene: Rektor Eilif Gundersen, tlf. 918 39 349, eilif.gundersen@hol.kommune.no

Den som tilsettes, må fremlegge politiattest av ny dato, ref Opplæringslova §10-9.

I samsvar med bestemmelsene i Offentleglova kan opplysninger om søkeren offentliggjøres selv om søkeren ønsker seg unntatt fra søkerlista. Hvis opplysninger skal offentliggjøres skal søkeren bli varslet. Hvis søker ønsker å trekke sin søknad før frist skal det gjøres skriftlig og besvares av virksomheten. Søknad som trekkes etter fristens utløp trekkes fra tilsetting, men kan fortsatt stå på søkerlista.

Søknad med CV sender du til: postmottak@hol.kommune.no eller Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester tas med til intervju. Kopier av vitnemål og attester returneres ikke.

----------------------------------

Ledige stillinger NAV

www.nav.no

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud

Samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen. har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

http://www.kob.no/ 

Pressemelding: Status lærlinger i Buskerud 2016, se linken under:

http://hol.hdnett.no/verktoykasse/Documents/Web/Status%20l%C3%A6rlinger%20i%20KOB%202016.docx?Web=1