Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Hol kommune

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Midtveis mellom Oslo og Bergen, øverst i Buskerud, med deler av Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark innenfor kommunegrensene. Hol kommune har store utmarksområder, hele 91% av arealet ligger over 900 moh, og ca. 4.500 innbyggere har 1854 kvadratkilometer som tumleplass. Det er derfor gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted med ca 2.500 innbyggere. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen. 

Større og mindre arrangement holder deg i aktivitet året igjennom, bl.a Skarverennet. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomskole, samt toppidrettsgymnas.  

Teknisk sjef 100% fast

Hol kommune søker :

Teknisk sjef, 100% fast stilling

Teknisk etat i Hol kommune søker etter leder. Etaten dekker interessante og utfordrende ansvarsområder og har et spennende fagmiljø med 110 medarbeidere som har stor faglig bredde og kompetanse. Teknisk etat består av driftsavdeling, eiendomsavdeling og brann- og feiing. Teknisk sjef vil ha en sentral funksjon i arbeidet rettet mot kommunens innbyggere, utbyggere, næringslivet, andre kommunale enheter. Teknisk sjef inngår i ledergruppa til rådmannen.

Arbeids- og ansvarsområde:
• Kommunens overordnede innenfor drift- og vedlikehold, VAR-området, eiendomsforvaltning, kommunalteknikk, kart- og oppmåling, prosjektering og byggeledelse, brann- og feiing, vaktmester og renholdstjenester.
• Fag-, personal- og økonomiansvar for etatens ansvarsområder og tjenesteproduksjon
• Bidra til tverrfaglig samhandling med kommunens øvrige virksomhet
• Lede og initiere plan- og utviklingsprosjekter, samt sikre gjennomføring av vedtatt planverk
• Overordnet ansvar for samfunn- og tjenesteperspektivet i all kommunal planlegging

Vi søker en leder som:
• Identifiserer seg med Hol kommunes visjon og verdier
• Er en synlig og tydelig leder med god gjennomføringskraft og som har sin styrke i samhandling og dialog.
• Ønsker å være tett på organisasjonen, er samarbeids- og teamorientert, med evne til å skape tillit, motivere og inspirere
• Er en bidragsyter i utviklingen av Hol kommunes organisasjon som helhet
• Har innsikt i kommunal tjenesteproduksjon og kunnskap om samhandlingen politikk og administrasjon
• Er samfunnsengasjert og opptatt av å påvirke lokalsamfunnet gjennom gode løsninger til beste for innbyggerne
• Har et helhetlig og framtidsretta syn på kommunens plan- og utviklingsarbeid og benytter tverrfaglig kompetanse
• Lederutdanning og høyere utdanning innen relevante fagområder
• Ledererfaring og erfaring fra de beskrevne fagområder vektlegges

Vi kan tilby :
• En utfordrende og spennende stilling som har en viktig rolle i Hol kommunes framtidige utvikling
• Et uformelt og spennende fagmiljø
• Lønn etter avtale
• Flyttegodtgjørelse
• Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

Nærmere informasjon om stillinga kan rettes til rådmann Ole Johnny Stavn, tlf. 91370017

Søknadsfrist: 27.03.18

Søknad med oppdatert CV sendes på e-post til postmottak@hol.kommune.no eller som post til Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Kopi av vitnemål og attester ta med til ev. intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

---------------------------------

Sykepleier 74,5 % fast ved Hjemmetjenesten

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Hjemmetjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig:

Sykepleier 74,5 % fast stilling

Arbeidsoppgaver:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og hyggelige kollegaer
• Tverrfaglig samarbeid
• Innføring i datasystemet Gerica
• Palliativ behandling
• Demensomsorg

Krav og ønsker:
• Må ha norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig tilsvarende B2-nivå
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
• Må ha førerkort til bil
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida
• Mulig å leie rimelig kommunal bolig/leilighet
• Rekrutteringstillegg til sykepleiere
• Flyttegodtgjørelse

Søknadsfrist: snarest

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 95 98 00 49 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no 

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/00421

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

 --------------------------------------------------

Sykepleiere/Helsefagarbeidere, faste og vikariat ved Høgehaug bo- og behandlingssenter

Høgehaug bo- og behandlingssenter er helt nytt og topp moderne sykehjem og omsorgsboliger, og ble tatt i bruk i september 2015. Høgehaug har 16 sykehjemsplasser, derav 8 langtidsplasser på sjukeheimsavdeling, og 8 plasser på skjerma enhet. I første etasje er det 8 omsorgsboliger, de er bemannet på dag og kveld. Tilsyn på natt.

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, m. fl for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi har også mye palliasjon som krever godt samarbeid. Vi har en stor hjemmetjeneste og 2 sykehjem som utfører tjenester til langtidspasienter, korttidspasienter, hjemmesykepleie, avlastning mm. Høres dette forlokkende ut?

Hol kommune v/ Høgehaug bo- og behandlingssenter, har følgende ledige stillinger :

Sykepleiere / Helsefagarbeidere 170 % fast, med varierende stillingsstørrelser, og jobbing hver 3.helg

Helsefagarbeider 50 % vikariat med varierende lengder inntil 1 år  

Arbeidsoppgaver:
• Palliativ behandling
• Demensomsorg
• Eldreomsorg
• Pleie og omsorg

Kvalifikasjoner / personlige egenskaper:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Helsefagarbeidere med fagbrev kan også søke
• Ufaglærte kan søke på vikariatene og på helgestillingene
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens og/eller palliasjon
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, helst B2
• Være fleksibel, samarbeidsvillig og ha evne til nytenking
• Tar initiativ og selvstendig ansvar

Vi tilbyr :
• Turnusarbeid med for tiden kveld og natt og hver tredje helg
• Rekrutteringstillegg for sykepleier
• Ulykkesforsikring på fritida
• Pensjon i KLP
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Hjelp til å skaffe bolig/leilighet
• Utviklingsmuligheter

Søknadsfrist: 18.03.18    (vi har endra datoen)

Den som tilsettes må levere politiattest av ny dato.

For mer informasjon, kontakt avd. leder Gry Katrine Kirkeluten tlf. 32 09 22 14, mob 976 12 318, epost: gry.katrine.kirkeluten@hol.kommune.no

Skriftlig søknad med oppdatert CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/00806

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

----------------------

Driftstekniker, 100 % fast stilling i Eiendomsavdelingen

Arbeidsoppgaver
• Vedlikeholdsarbeid på kommunale bygg.
• Drift av tekniske anlegg.
• Oppfølging og styring av bygg gjennom vårt SD-anlegg.
• Tilrettelegging av arrangementer i kommunale bygg.
• Vedlikehold av grøntanlegg/utomhusområder.
• Drift av basseng.
• Arbeidsoppgavene kan bli endret ved behov.


Krav og ønsker:
•        Søker må ha sertifikat klasse BE. (Må være villig til å ta E dersom en ikke har).       
•        Fagarbeider eller relevant arbeidserfaring innen fagområdet.
• Må kunne bruke data og ønskelig med litt erfaring innen SD styring.
•        Gode kommunikasjons- samarbeidsevner og egnethet, vil bli vektlagt.
• Gode norsk kunnskaper, min B1 nivå 3

Vi kan tilby:
•        Godt arbeidsmiljø
•        Engasjerte medarbeidere
•        Gode utviklingsmuligheter

Søknadsfrist: 11.04.2018

For nærmere opplysninger eller spørsmål til stillingen, kontakt
Seksjonsleder:  Kjell-G. Haugen, 95980039, kjell.gunnar.haugen@hol.kommune.no Eiendomssjef:  Jan-Inge Valdersnes 95980922 jan.inge.valdersnes@hol.kommune.no     

Søknad med oppdatert CV sendes Hol kommune: postmottak@hol.kommune.no eller
Hol kommune, personalkontoret, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Kopi av vitnemål og attester tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

----------------------

Tømrer / maler, 100 % fast stilling i Eiendomsavdelingen

Arbeidsoppgaver
• Arbeidsoppgaver kan tilpasses kvalifikasjonen.
• Bygningsmessig vedlikehold av kommunale bygg.
• Rehabilitering av kommunale boliger og formålsbygg.
• Mindre nybygg / påbygg.
• Vedlikehold oppgradering av fjelleiendommer.
• Arbeidsoppgavene kan bli endret ved behov.


Krav og ønsker:
•        Søker må ha sertifikat klasse BE. (Må være villig til å ta E dersom en ikke har).       
•        Fagarbeider eller relevant arbeidserfaring innen fagområdet.
•        Gode kommunikasjons- samarbeidsevner og egnethet, vil bli vektlagt.
• Gode norsk kunnskaper, min B1 nivå 3

Vi kan tilby:
•        Godt arbeidsmiljø
•        Engasjerte medarbeidere
•        Gode utviklingsmuligheter

Søknadsfrist: 11.04.2018

For nærmere opplysninger eller spørsmål til stillingen, kontakt
Seksjonsleder:  Paul Arne Overvoll, 95980044, paul.arne.overvoll@hol.kommune.no Eiendomssjef:  Jan-Inge Valdersnes 95980922 jan.inge.valdersnes@hol.kommune.no     

Søknad med oppdatert CV sendes Hol kommune: postmottak@hol.kommune.no eller
Hol kommune, personalkontoret, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Kopi av vitnemål og attester tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

----------------------

Ledige stillinger NAV

www.nav.no

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud

Samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen. har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

http://www.kob.no/ 

Pressemelding: Status lærlinger i Buskerud 2016, se linken under:

http://hol.hdnett.no/verktoykasse/Documents/Web/Status%20l%C3%A6rlinger%20i%20KOB%202016.docx?Web=1