Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Hol kommune

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Midtveis mellom Oslo og Bergen, øverst i Buskerud, med deler av Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark innenfor kommunegrensene. Hol kommune har store utmarksområder, hele 91% av arealet ligger over 900 moh, og ca. 4.500 innbyggere har 1854 kvadratkilometer som tumleplass. Det er derfor gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted med ca 2.500 innbyggere. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen. 

Større og mindre arrangement holder deg i aktivitet året igjennom, bl.a Skarverennet. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomskole, samt toppidrettsgymnas.  

Avd. leder 100 % fast - Psykisk helse

Da avdelingslederen i Psykisk helse i Hol kommune går over i annen stilling etter mange år, er følgende stilling ledig:

Avdelingsleder Psykisk helse, 100 % fast stilling

Avdeling psykisk helse er organisert under Helse- og omsorgsetaten. Tjenesten har som formål å fremme den psykiske helsen i kommunen og arbeider for å forebygge og behandle mennesker med ulike psykiske vansker. Tilbudet omfatter behandling/oppfølging til enkeltbrukere, noe kursvirksomhet, dagsentertilbud og tjenester til personer med rusproblematikk. Vi har tett og godt samarbeid med de andre avdelingene i etaten, samt et godt tverretatlig samarbeid.

Stillingen inngår i Helse- og omsorgsetatens ledergruppe. Avdelingen har ca. 8 årsverk.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Lede avdelingen og den daglige tjenesten.

 • Utvikle tjenestene i nært samarbeid med personale på avdelingen og aktuelle samarbeidsparter både internt i kommunen og i Hallingdal

 • Ha det faglige, økonomiske og personellmessige ansvaret.

 • Deltagelse i kommunens kriseteam.

 • Stillingsinnehaver må påregne å følge opp brukere i omtrent halve stillingen.

Kvalifikasjoner/Ønsker:

 • Søkere må ha minimum treårig relevant høyskoleutdanning/videreutdanning.

 • Lederutdanning er ønskelig.

 • Søkere må ha en eller annen form for ledererfaring.

 • Søker må være initiativrik, fleksibel og ha gode samarbeidsevner.

 • Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En spennende og variert stilling der man kan kombinere ledelse og brukerkontakt.

 • Helt nye kontorlokaler og godt arbeidsmiljø.

 • Fleksibel arbeidstid.

 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordning i KLP.

Søknadsfrist: 10. august 2017

Mer info om stillingen kan rettes til  Helse og omsorgssjef Jan Olav Helling, tlf. 992 87 897, epost:   
Jan-olav.helling@hol.kommune.no

Søknad med oppdatert CV sendes Hol kommune: postmottak@hol.kommune.no eller til Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 17/02330

Vitnemål og attester tas med på intervju. Kopi av vitnemål og attester returneres ikke.

--------------------------------

Miljøterapeut 80 % fast - Miljøterapitjenesten

Miljøterapitjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig fra 01.08.2017:

Miljøterapeut 80 % fast stilling

Stillingen inngår i 3-delt turnus med arbeid i 2. helger av 6.

Hovedoppgaver:

 • Være en del av fagmiljøet
 • Legge til rette for at tjenestemottaker får anledning til vekst og utvikling ut fra egne forutsetninger
 • Registrering
 • Følge tjenestemottaker i daglige oppgaver, og delta i aktiviteter
 • Være en del av et team som arbeider innenfor rammene for målrettet miljøarbeid

Vi søker personer som:

 • Krav om høyskole
 • Vernepleier/ sykepleier/sosionom etc vil bli prioritert
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Er god på kommunikasjon- og samarbeid
 • Er fleksibel og reflektert, og kan takle uforutsette situasjoner
 • Liker å arbeide langsiktig og målrettet
 • Liker å være fysisk aktiv og friluftsliv
 • Er engasjert og positiv
 • Gode norsk kunnskaper

Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Et sporty og aktivt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn i henh til tariffavtale

Søknadsfrist :  24.08.17

Mer info om stillingen kontakt avd. leder Jane Suzanne Daykin; tlf. 959 80 035, epost : jsd@hol.kommune.no

Søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 17/02541

Kopi av vitnemål og attester tas med på intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

----------------------

Innkjøpskoordinator

Kan du gjøre kommunene i Hallingdal til en meir profesjonell og innovativ kjøper av varer og tjenester?
Kommunene i Hallingdal har etablert en 100% prosjektstilling i 3 år, med mål om permanent ordning.

Les mer her

--------------------

Sykepleier 74,1% vikariat - Høgehaug Bo- og behandlingssenter

Høgehaug Bo- og Behandlingssenter er helt nytt og topp moderne syke- og aldershjem, og ble tatt i bruk i september 2015. Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, m. fl for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi har også mye palliasjon som krever godt samarbeid. Vi har en stor hjemmetjeneste og 2 sykehjem som utfører tjenester til langtidspasienter, korttidspasienter, hjemmesykepleie, avlastning mm. Høres dette forlokkende ut?


Hol kommune v/ Høgehaug Bo- og Behandlingssenter
, har følgende ledige stillinger, med tilsetting i august 2017 :

Sykepleier 74,1 % vikariat, fom 14.08.17-31.12.17 m/ mulighet for forlengelse

Stillingen inngår i turnus med arbeid 3. hver helg.

Arbeidsoppgaver:
• Palliativ behandling
• Demensomsorg
• Medisinsk behandling
• Rehab og opptrening

Krav og ønsker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Helsefagarbeidere kan søke
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida

Søknadsfrist: 10.08.17

For mer informasjon, kontakt avd. leder Gry Katrine Kirkeluten, mob 976 12 318, epost: gry.katrine.kirkeluten@hol.kommune.no

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no  eller pr. post til: Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 17/02193.

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

-----------------------------

Sykepleier 100 % vikariat - Hjemmetjenesten

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Hjemmetjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig:

Sykepleier 100 % stilling, vikariat fra 15.08.17 – 31.12.17

Om det ikke er sykepleier som søker, kan stillingen besettes i 75 % stilling som helsefagarbeider i samme periode

Arbeidsoppgaver:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og hyggelige kollegaer
• Tverrfaglig samarbeid
• Innføring i datasystemet Gerica
• Palliativ behandling
• Demensomsorg

Krav og ønsker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
•  Førerkort til bil
•  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida
• Mulig å leie rimelig kommunal bolig/leilighet
• Rekrutteringstillegg til sykepleiere
• Flyttegodtgjørelse

Søknadsfrist: snarest

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 95 98 00 49 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no 

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 16/04547

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

 --------------------------------------------------

Sykepleier / Vernepleier 80% fast - Geilotun


Hol kommune v/ Geilotun Bo- og behandlingssenter på Geilo, har følgende stilling ledig:

 Sykepleier / Vernepleier 80 % fast stilling

 Stillingene inngår i turnus med arbeid hver 3. helg

 Arbeidsoppgaver:

 • Jobbing / aktivisering på demensavdeling
 • Være med å sikre god kvalitet i pleien og omsorgen for pasienter og pårørende        
 • Det er 26 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger i bygningen, i tillegg har Geilotun ansvar for nattjenesten i hele kommunen.

 Ønsket kvalifikasjon:

 • Kompetanse som sykepleier eller vernepleier
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Liker å arbeide langsiktig og målrettet
 • God til å samarbeide med kollegaer gjennom utførelsen av sykepleiefaget
 • Gode norskkunnskaper

 Vi tilbyr :

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Flyttegodtgjørelse
 • Rekrutteringstillegg for sykepleiere
 • Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning.
 • Pensjon i KLP
 • Stillingsstørrelsen kan justeres dersom det er ønske om det

 Søknadsfrist: 15.08.17

 For mer informasjon, kontakt avd. leder Jens-Erik Simonsen, tlf. 32 09 22 75 /  402 22 654 eller email: jens.simonsen@hol.kommune.no

 Se gjerne på: www.hol.kommune.no/Tjenester/Omsorg-og-pleie/Geilotun/

 Skriftlig søknad med oppdatert CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 17/01915

 Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

-----------------------------------

Prosjektstilling risikoutsatte barn og unge

Prosjektstilling risikoutsatte barn og unge i Hallingdal

 

Spennende interkommunal prosjektstilling

Hallingdal har fått tilskudd fra Barne-, ungdoms og familiedepartementet for å utarbeide en helhetlig modell for

samhandling og tidlig identifikasjon rundt risikoutsatte barn og unge i Hallingdal. Videre skal denne modellen

implementeres i kommunene.

Det lyses ut inntil 2 deltidsstillinger på tilsammen 120 %, med en varighet på 1 - 2 år. Det vil bli tatt stilling til

administrativ tilknytning og arbeidssted i ansettelsesprosessen ut fra søkers ønske. Stillingen er tilknyttet

Hallinghelse, som er en interkommunal organisering av samhandlingstiltak i Hallingdal. Det vil blir opprettet en interkommunal

tverrfaglig prosjektgruppe på tvers av kommunene.

 
Arbeidsoppgaver

- utvikle en kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk

syke og / eller barn av foreldre som misbruker rusmidler

-implementere og lære opp ansatte i kommunene til å bruke modellen

-delta på veiledning og samlinger i regi av Barne-, ungdoms og familiedepartementet

-rapportering

Kvalifikasjoner

- relevant utdanning på høyskolenivå og erfaring fra kommunalt arbeid med familier, barn og unge

- gode dataferdigheter

 
Personlig egenskaper

- er strukturert og har god gjennomføringsevne

- ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner både muntlig og skriftlig

- har evne til å jobbe både selvstendig og i team

- ha god samhandlingskompetanse

 

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper

 

Vi tilbyr

- gode muligheter for interkommunalt samarbeid og faglig utvikling

- tverrfaglig arbeidsmiljø

- lønn etter avtale

- fleksibel arbeidstid


Søker må ha førerkort kl.B og disponere egen bil.

Send søknad
Spørsmål om stillingen kan rettes til Gunhild Hustad tlf:.48241147 / e-mail: gunhild.hustad@aal.kommune.no

Tiltredelse snares mulig.

Det søkes digitalt gjennom Ål kommunes søknadsportal, www.aal.kommune.no

Søknadsfrist    13.08.2017                                 Utlyst dato        22.06.2017                           Vårref                  439

Kontaktperson

Gunhild Hustad, koordinator Hallinghelse, mobil: 48241147, gunhild.hustad@aal.kommune.no

Karsten Popp Dideriksen, Kommunalsjef Helse- og sosial, mobil: 99287899, karsten.dideriksen@aal.kommune.no
---------------------

Ledige stillinger NAV

www.nav.no

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud

Samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen. har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

http://www.kob.no/ 

Pressemelding: Status lærlinger i Buskerud 2016, se linken under:

http://hol.hdnett.no/verktoykasse/Documents/Web/Status%20l%C3%A6rlinger%20i%20KOB%202016.docx?Web=1