Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Hol kommune

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Midtveis mellom Oslo og Bergen, med deler av Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark innenfor kommunegrensene. Hol kommune har store utmarksområder, hele 91% av arealet ligger over 900 moh, og ca. 4.500 innbyggere har 1854 kvadratkilometer som tumleplass. Det er derfor gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen. 

Større og mindre arrangement holder deg i aktivitet året igjennom, bl.a Skarverennet. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomskole, samt toppidrettsgymnas.  

Psykiatrisk sykepleier 100 % fast ved Psykisk helse

Hol kommune, ved Psykisk helse, har følgende stilling ledig, siden vår mest erfarne psykiatriske sykepleier går av med pensjon:

 Psykiatrisk sykepleier 100 % fast

 
Arbeidsområder:

Avdeling psykisk helse er organisert under Helse- og sosialetaten. Tjenesten har som formål å fremme den psykiske helsen i kommunen og arbeider for å forebygge og behandle mennesker med ulike psykiske vansker. Tilbud til personer med rusproblematikk er organisert i denne avdelingen. Avdeling har bl.a. ansatt kliniske sosionomer og psykiatriske sykepleiere. Vi har tett og godt samarbeid med de andre avdelingene i etaten, samt et godt tverretatlig samarbeid. Gode muligheter for etterutdanning og kurs.

 Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid

 • Og gjerne videreutdanning i kognitiv terapi, psykosebehandling eller andre relevante terapiformer/spesialiseringer

 • Klinisk erfaring fra psykisk helsearbeid

Vi legger vekt på:

 •  Faglig engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Selvstendighet og fleksibilitet

 • Personlig egnethet og erfaring tillegges stor vekt 

Vi tilbyr:

 • En utviklingsorientert arbeidsplass med utfordrende arbeidsoppgaver og dyktige medarbeidere 
 • Et godt utviklet felles fagmiljø i et trivelig og godt arbeidsmiljø 

 • Selvstendig arbeid i et miljø som preges av teamarbeid og målfokusert arbeid

 • God barnehagedekning

 • Utviklingsmuligheter

 • God pensjon i KLP

 • Ulykkesforsikring på fritida

 • Flotte friluftsmuligheter hele året 

  Søknadsfrist : 19.03.17

  Mer info, kontakt avd. leder Lars Even Olsen på telefon 32 09 21 00 eller mobil 901 64 073, eller på epost: lars-even.olsen@hol.kommune.no  

  Søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no  eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk søknaden med 17/00806.

  Kopi av vitnemål og attester tas med på intervju, vitnemål og attester returneres ikke. 

 ---------------------

Avdelingsleder– Høgehaug Bo- og behandlingssenter

Høgehaug Bo- og Behandlingssenter er helt nytt og topp moderne bo- og behandlingssenter, og ble tatt i bruk i september 2015.

Institusjonen har 16 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger med heldøgns pleie.

Institusjonen har 25 årsverk.

Er du en driftig, humørfylt person med gode samarbeidsevner, som ønsker å prøve deg i en utfordrende, ansvarsfull og morsom lederjobb så har vi en ledig stilling som:

Avdelingsleder 100 % fast stilling ved Høgehaug bo- og behandlingssenter

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Lede avdelingen og den daglige tjenesten.

 • Utvikle tjenestene i nært samarbeid med personale på avdelingen og aktuelle samarbeidsparter.

 • Ha det faglige, økonomiske og personellmessige ansvaret.

Kvalifikasjoner/ønsker:

 •  Søkere må ha minimum treårig relevant høyskoleutdanning
 • Lederutdanning er ønskelig

 • Søkere må ha en eller annen form for ledererfaring

 • Søker må være initiativrik, fleksibel og ha gode samarbeidsevner

 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi kan tilby:

 • Opplæring og lederveiledning etter behov

 • Godt arbeidsmiljø og god kollegastøtte, samt deltakelse i ledernettverk

 • Gode lønnsbetingelser og pensjonsordning i KLP

 • Fleksibel arbeidstid 

Søknadsfrist: 05.04.1

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til helse- og omsorgsjef Jan Olav Helling, tlf. 99 28 78 97 eller epost: jan-olav.helling@hol.kommune.no   

Søknad med oppdatert CV sendes:

Hol kommune: postmottak@hol.kommune.no eller til Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 17/01104

Kopi av vitnemål og attester tas med til intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

 ----------------------------------------------

Tilsynsfører i Fosterhjem, 50 % fast

Hol kommune søker :

TILSYNSFØRER I FOSTERHJEM, 50 % fast stilling

Stillingen er ledig fra 1. april 2017.

Stillingen har som oppgave å føre tilsyn og ha kontroll med barn i fosterhjem. Arbeidsgiveransvaret for denne stillingen lå tidligere til barnevernet men er lagt til helse- og omsorgsetaten i Hol kommune for at tilsynsføreren skal ha en uavhengig rolle både overfor barneverntjenesten og fosterforeldrene.

Formålet med tilsynsførerordningen er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig og tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Tilsynsførerordningen er et viktig virkemiddel for å ivareta rettsikkerheten til barn som er under barnevernets omsorg. Tilsynet skal supplere barneverntjenesten`s egen oppfølging av barnet i fosterhjemmet.

Det legges stor vekt på at tilsynet skal ivareta hensynet til barnets medvirkning og deltakelse.

Det søkes etter:

 • En selvstendig person som har utdanning og erfaring i arbeid med barn og unge; gjerne barnevernspedagog, sosionom eller annen relevant høgskoleutdanning.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
 • Det vil bli gitt nødvendig opplæring og veiledning.

Det må påregnes en del arbeid på ettermiddag og kveld. Søkeren må disponere bil og det vil bli gitt kjøregodtgjøring etter offentlig regulativ.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for interne og eksterne fagkurs 
 • God pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter kvalifikasjoner

Søknadsfrist : 31.03.17.

Den som tilsettes, må fremlegge politiattest av ny dato.

Mer info, kontakt helse- og omsorgssjef i Hol kommune Jan Olav Helling mob 992 87 897, eller email: jan-olav.helling@hol.kommune.no  

Søknad med oppdatert CV sendes Hol kommune: postmottak@hol.kommune.no  eller til Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Kopi av vitnemål og attester tas med til intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

-------------------------------------------------

Sykepleier 100 % stilling, vikariat - Hjemmetjenesten

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Hjemmetjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig:

Sykepleier 100 % stilling, vikariat fra 01.03.2017 – 31.12.2017

Om det ikke er sykepleier som søker, kan stillingen besettes i 75 % stilling som helsefagarbeider i samme periode

Arbeidsoppgaver:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og hyggelige kollegaer
• Tverrfaglig samarbeid
• Innføring i datasystemet Gerica
• Palliativ behandling
• Demensomsorg

Krav og ønsker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
•  Førerkort til bil
•  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida
• Mulig å leie rimelig kommunal bolig/leilighet
• Rekrutteringstillegg til sykepleiere
• Flyttegodtgjørelse

Søknadsfrist: snarest

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 95 98 00 49 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no 

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 16/04547

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

----------------------------------------------------

Sykepleiere 85% fast natt og 80% fast - Geilotun


Hol kommune v/ Geilotun bo- og behandlingssenter på Geilo, har følgende stillinger ledige:

Sykepleier 85 % fast stilling, med hovedsakelig nattarbeid og
Sykepleier 80 % fast stilling

Stillingen inngår i turnus med arbeid hver 3. helg

Arbeidsoppgaver:

 • Være med å sikre god kvalitet i pleien og omsorgen for pasienter og pårørende  
 • Det er 26 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger i bygningen, i tillegg har Geilotun ansvar for nattjenesten for      hjemmesykepleien på natt i hele kommunen.

Ønsket kvalifikasjon:

 • Kompetanse som sykepleier
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Liker å arbeide langsiktig og målrettet
 • God til å samarbeide med kollegaer gjennom utførelsen av sykepleiefaget
 • Gode norskkunnskaper

Vi tilbyr :

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Flyttegodtgjørelse
 • Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning.
 • Pensjon i KLP
 • Stillingsstørrelsen kan justeres dersom det er ønske om det

Søknadsfrist: 28.02.17

For mer informasjon, kontakt avd. leder Jens-Erik Simonsen, tlf. 32 09 22 75 /  402 22 654 eller email: jens.simonsen@hol.kommune.no

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk: 80% st :15/04893 og 85% natt st : 17/00442

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

 --------------------------------------------------

Helsefagarbeider 30 % vikariat - Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig:

Helsefagarbeider 30 % vikariat fra 01.04.17 – 31.12.17, turnus med jobb hver 3. helg

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så oppgavene i hjemmetjenesten i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Arbeidsoppgaver:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og hyggelige kollegaer
• Tverrfaglig samarbeid
• Innføring i datasystemet Gerica
• Palliativ behandling
• Demensomsorg

Krav og ønsker:
• Norsk autorisasjon helsefagarbeider
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
•  Førerkort til bil
•  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida

Søknadsfrist: snarest

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 959 80 049 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no 

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 16/04913

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

-------------------

Ledige stillinger NAV

www.nav.no

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud

Samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen. har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

http://www.kob.no/ 

Pressemelding: Status lærlinger i Buskerud 2016, se linken under:

http://hol.hdnett.no/verktoykasse/Documents/Web/Status%20l%C3%A6rlinger%20i%20KOB%202016.docx?Web=1