Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Hol kommune

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Midtveis mellom Oslo og Bergen, med deler av Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark innenfor kommunegrensene. Hol kommune har store utmarksområder, hele 91% av arealet ligger over 900 moh, og ca. 4.500 innbyggere har 1854 kvadratkilometer som tumleplass. Det er derfor gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen. 

Større og mindre arrangement holder deg i aktivitet året igjennom, bl.a Skarverennet. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomskole, samt toppidrettsgymnas.  

Helsefagarbeider Hjemmetjenesten

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så oppgavene i hjemmetjenesten i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på.

Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset.

Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Hjemmetjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig fra 01.08.2017:

Helsefagarbeider 60 % stilling,
vikariat fra 01.08.2017-15.08.2018 i  turnus med jobb hver 3. helg,

Arbeidsoppgaver:

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte og hyggelige kollegaer.
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Innføring i datasystemet Gerica
 • Palliativ behandling
 • Demensomsorg

Krav og ønsker:

 • Norsk autorisasjon helsefagarbeider     
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
 •  Førerkort til bil
 •  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
 • Pensjon i KLP
 • Ulykkesforsikring på fritida

Søknadsfrist: 23.04.17

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 959 80 049 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no  

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 17/01490

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

 ----------------------------------------------

Sykepleiere Hjemmetjenesten

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på.

Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset.

Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Hjemmetjenesten i Hol kommune har følgende stillinger ledige:

Sykepleier 70 % stilling, vikariat fra 01.07.17 - 31.03.18.

Sykepleier 100 % stilling, vikariat fra 01.06.17 - 31.05.18.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte og hyggelige kollegaer.
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Innføring i datasystemet Gerica
 • Palliativ behandling
 • Demensomsorg

Krav og ønsker:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
 • Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
 •  Førerkort til bil
 •  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
 • Pensjon i KLP
 • Ulykkesforsikring på fritida
 • Mulig å leie rimelig kommunal bolig/leilighet
 • Rekrutteringstillegg
 • Flyttegodtgjørelse

Søknadsfrist: 23.04.17

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 959 80 049 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no  

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 17/01491

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

-------------------------------------------------

Sykepleier 100 % stilling, vikariat - Hjemmetjenesten

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Hjemmetjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig:

Sykepleier 100 % stilling, vikariat fra 01.05.17 – 31.12.17

Om det ikke er sykepleier som søker, kan stillingen besettes i 75 % stilling som helsefagarbeider i samme periode

Arbeidsoppgaver:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og hyggelige kollegaer
• Tverrfaglig samarbeid
• Innføring i datasystemet Gerica
• Palliativ behandling
• Demensomsorg

Krav og ønsker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
•  Førerkort til bil
•  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida
• Mulig å leie rimelig kommunal bolig/leilighet
• Rekrutteringstillegg til sykepleiere
• Flyttegodtgjørelse

Søknadsfrist: snarest

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 95 98 00 49 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no 

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 16/04547

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

----------------------------------------------------

Miljøterapeut 70 % fast ved Miljøterapitjenesten

Miljøterapitjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig fra 01.05.2017:

Miljøterapeut 70 % fast stilling

Stillingen inngår i 3-delt turnus med arbeid i 2. helger av 6.

Hovedoppgaver:

 • Være en del av fagmiljøet

 • Legge til rette for at tjenestemottaker får anledning til vekst og utvikling ut fra egne forutsetninger

 • Registrering

 • Følge tjenestemottaker i daglige oppgaver, og delta i aktiviteter

 • Være en del av et team som arbeider innenfor rammene for målrettet miljøarbeid

Vi søker personer som:

 • Krav om høyskole
 • Vernepleier/ sykepleier vil bli prioritert
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Er god på kommunikasjon- og samarbeid
 • Er fleksibel og reflektert, og kan takle uforutsette situasjoner
 • Liker å arbeide langsiktig og målrettet
 • Liker å være fysisk aktiv og friluftsliv
 • Er engasjert og positiv
 • Gode norsk kunnskaper

Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Et sporty og aktivt arbeidsmiljø

Søknadsfrist :  11.04.17

Mer info om stillingen kontakt avd. leder Jane Suzanne Daykin; tlf. 959 80 035, epost : jsd@hol.kommune.no

Søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.
Mrk 17/01243

Kopi av vitnemål og attester tas med på intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

 --------------------------------------------------

Ledige stillinger NAV

www.nav.no

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud

Samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen. har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

http://www.kob.no/ 

Pressemelding: Status lærlinger i Buskerud 2016, se linken under:

http://hol.hdnett.no/verktoykasse/Documents/Web/Status%20l%C3%A6rlinger%20i%20KOB%202016.docx?Web=1