Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Hol kommune

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Midtveis mellom Oslo og Bergen, øverst i Buskerud, med deler av Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark innenfor kommunegrensene. Hol kommune har store utmarksområder, hele 91% av arealet ligger over 900 moh, og ca. 4.500 innbyggere har 1854 kvadratkilometer som tumleplass. Det er derfor gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted med ca 2.500 innbyggere. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen. 

Større og mindre arrangement holder deg i aktivitet året igjennom, bl.a Skarverennet. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomskole, samt toppidrettsgymnas.  

Lærere og Skoleavdelingsleder ved Geilo busk

Geilo barne- og ungdomsskole er en 1. – 10. skole med ca. 400 elever og nærmere 70 ansatte. Skolen ligger på Geilo, i nær tilknytning til sentrum, idretts- og friluftsområder.


Det vil fra 01. 08.2018 bli ledige stillinger :

Lærere, et antall faste stillinger og vikariater ved skolen.

* Vi trenger lærere med godkjent lærerutdanning, gode klasselederegenskaper og relasjonskompetanse.
* Søkere som viser ønske om og egnethet til å være kontaktlærere på barnetrinnet vil prioriteres.
* Du må ha et positivt elevsyn, motivasjon for og vilje til å jobbe med skoleutvikling og faglig utviklingsarbeid.

Du må ha kompetanse i et eller flere av fagene:
• Norsk
• Realfag
• Tysk
• Kunst og håndverk
• Spesialpedagogikk
• Mat og helse, på barnetrinnet
• Musikk, kan gjerne kombineres med stilling i kulturskolen
• Det kan også være aktuelt med kompetanse i valgfagene på ungdomstrinnet.


Vi har også denne stillingen ledig :

Skoleavdelingsleder 100 % fast stilling på barnetrinnet

Foruten denne stillingen, består ledelsen av rektor og to skoleavdelingsledere (en på barnetrinnet og en på ungdomstrinnet), med sine arbeidsområder.

Den nye skoleavdelingslederen vil få ansvar for disse områdene:
• Vikarorganisering for 1. – 7. trinn
• Personaloppfølging for 1. – 7. trinn (i samarbeid med den andre skoleavdelingslederen på barnetrinnet)
• Assistenter 1. -4. trinn
• Samarbeid med SFO-leder
• Organisere Norsk som andrespråk (NOA) 1 – 10, følge opp det faglige og organisere tilbudet
• Sosialpedagogisk oppfølging av klasser og enkeltelever

Vi tilbyr :
• Vi tilbyr en spennende og varierende jobb med gode kollegaer og læringsvillige elever
• Gode muligheter for faglig utvikling
• Pensjonsordning i STP
• Hjelp til å skaffe bolig
• Flyttegodtgjørelse
• Gode funksjonstillegg
• Lønn etter regulativ

For alle stillinger må de som tilsettes fremvise politiattest av ny dato.

For mer informasjon kan du kontakte rektor Hilde Sletta Solhaug 32 09 66 24 / 971 29 262 eller pr epost:  hilde.sletta.solhaug@hol.kommune.no

Søknadsfrist: 03.03.18

Søknad sendes til : postmottak@hol.kommune.no  eller pr post til Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.
Mrk 18/00238.

Kopi av vitnemål og attester tas med til evt. intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

-----------------------------

Sykepleier 100 % vikariat - Hjemmetjenesten

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Hjemmetjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig:

Sykepleier 100 % stilling, vikariat fra 01.01.18 – 15.08.18

Om det ikke er sykepleier som søker, kan stillingen besettes i 70 % stilling som helsefagarbeider i samme periode

Arbeidsoppgaver:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og hyggelige kollegaer
• Tverrfaglig samarbeid
• Innføring i datasystemet Gerica
• Palliativ behandling
• Demensomsorg

Krav og ønsker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
•  Førerkort til bil
•  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida
• Mulig å leie rimelig kommunal bolig/leilighet
• Rekrutteringstillegg til sykepleiere
• Flyttegodtgjørelse

Søknadsfrist: snarest

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 95 98 00 49 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no 

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 16/04547

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

 --------------------------------------------------

Ledige stillinger NAV

www.nav.no

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud

Samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen. har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

http://www.kob.no/ 

Pressemelding: Status lærlinger i Buskerud 2016, se linken under:

http://hol.hdnett.no/verktoykasse/Documents/Web/Status%20l%C3%A6rlinger%20i%20KOB%202016.docx?Web=1