Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Hol kommune

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Midtveis mellom Oslo og Bergen, øverst i Buskerud, med deler av Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark innenfor kommunegrensene. Hol kommune har store utmarksområder, hele 91% av arealet ligger over 900 moh, og ca. 4.500 innbyggere har 1854 kvadratkilometer som tumleplass. Det er derfor gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted med ca 2.500 innbyggere. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen. 

Større og mindre arrangement holder deg i aktivitet året igjennom, bl.a Skarverennet. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomskole, samt toppidrettsgymnas.  

Helsefagarbeider 100 % fast ved Hjemmetjensten

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så oppgavene i hjemmetjenesten i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på.
Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset.
Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Hjemmetjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig fra 01.01.18:

Helsefagarbeider 100 % fast stilling i  turnus med jobb hver 3. helg

Arbeidsoppgaver:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og hyggelige kollegaer.
• Tverrfaglig samarbeid
• Innføring i datasystemet Gerica
• Palliativ behandling
• Demensomsorg

Krav og ønsker:
• Norsk autorisasjon helsefagarbeider
• Beherske norsk muntlig og skriftlig tilsvarende B-2
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
•  Førerkort til bil
•  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida

Ved intern tilsetning, kan det bli ledig mindre stilling størrelse. Om du er interessert i mindre stilling kan du opplyse om dette i søknaden.

Søknadsfrist : 29.10.17

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 959 80 049 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no 

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 17/03556

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

---------------------------------------------

Sykepleiere og Helsefagarbeidere ved Høgehaug

Høgehaug bo- og behandlingssenter er helt nytt og topp moderne sykehjem og omsorgsboliger, og ble tatt i bruk i september 2015. Høgehaug har 16 sykehjemsplasser, derav 8 langtidsplasser på sjukeheimsavdeling, og 8 plasser på skjerma enhet. I første etasje er det 8 omsorgsboliger, de er bemannet på dag og kveld. Tilsyn på natt.

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, m. fl for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi har også mye palliasjon som krever godt samarbeid. Vi har en stor hjemmetjeneste og 2 sykehjem som utfører tjenester til langtidspasienter, korttidspasienter, hjemmesykepleie, avlastning mm. Høres dette forlokkende ut?

Hol kommune v/ Høgehaug bo- og behandlingssenter, har følgende ledige stillinger, med tilsetting snarest :

Sykepleiere 220 % fast, med varierende stillingsstørrelser, og jobbing hver 3.helg

Helsefagarbeidere 265 % vikariat med varierende lengder inntil 1 år  

Arbeidsoppgaver:
• Palliativ behandling
• Demensomsorg
• Eldreomsorg
• Pleie og omsorg

Kvalifikasjoner / personlige egenskaper:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Helsefagarbeidere med fagbrev
• Ufaglærte kan søke på vikariatene og på helgestillingene
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens og/eller palliasjon
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, minimum B2
• Være fleksibel, samarbeidsvillig og ha evne til nytenking
• Tar initiativ og selvstendig ansvar

Vi tilbyr :
• Turnusarbeid med for tiden kveld og natt og hver tredje helg
• Rekrutteringstillegg for sykepleier
• Ulykkesforsikring på fritida
• Pensjon i KLP
• Godt arbeidsmiljø
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Hjelp til å skaffe bolig/leilighet
• Utviklingsmuligheter

Søknadsfrist: 14.10.17

Den som tilsettes må levere politiattest av ny dato.

For mer informasjon, kontakt avd. leder Gry Katrine Kirkeluten tlf. 32 09 22 14, mob 976 12 318, epost: gry.katrine.kirkeluten@hol.kommune.no

Skriftlig søknad med oppdatert CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 17/03427

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

 ---------------------------

Kokk 64 % fast ved Høgehaug

Høgehaug bo- og behandlingssenter er helt nytt og topp moderne sykehjem og omsorgsboliger, og ble tatt i bruk i september 2015. Høgehaug har 16 sykehjemsplasser, derav 8 langtidsplasser på sjukeheimsavdeling, og 8 plasser på skjerma enhet. I første etasje er det 8 omsorgsboliger, de er bemannet på dag og kveld. Tilsyn på natt.

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, m. fl for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi har også mye palliasjon som krever godt samarbeid. Vi har en stor hjemmetjeneste og 2 sykehjem som utfører tjenester til langtidspasienter, korttidspasienter, hjemmesykepleie, avlastning mm. Høres dette forlokkende ut?

Hol kommune v/ Høgehaug bo- og behandlingssenter, har følgende stilling ledig, med tilsetting snarest :

Kokk 64 % fast, arbeid hver 3.helg
Stillingen kan evt. deles opp i 50% fast og en 14% fast på helg.  

Arbeidsoppgaver:
• Produsere frokost og lunch-retter på postkjøkken
• Tilrettelegge ferdige middagsretter
• Baking
• Hjelpe til med /og servere under måltider på avdelingene
• Varebestilling

Kvalifikasjoner / personlige egenskaper:
• Kokkeutdanning
• Erfaring i fra matproduksjon, hotellfag kafedrift el. lignende
• Gjerne ernærings-/kostholdskurs / utdanning innen matproduksjon
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt
• Være fleksibel, samarbeidsvillig og ha evne til nytenking
• Tar initiativ og selvstendig ansvar

Vi tilbyr :
• Dagarbeidstid med arbeid hver tredje helg
• Ulykkesforsikring på fritida
• Pensjon i KLP
• Godt arbeidsmiljø
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Utviklingsmuligheter

Søknadsfrist: 14.10.17

Den som tilsettes må levere politiattest av ny dato.

For mer informasjon, kontakt avd. leder Gry Katrine Kirkeluten tlf. 32 09 22 14, mob 976 12 318, epost: gry.katrine.kirkeluten@hol.kommune.no

Skriftlig søknad med oppdatert CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 17/03429

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

---------------------------

Sykepleier 74,1% vikariat - Høgehaug bo- og behandlingssenter

Høgehaug Bo- og Behandlingssenter er helt nytt og topp moderne sykehjem og omsorgsboliger, og ble tatt i bruk i september 2015. Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, m. fl for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi har også mye palliasjon som krever godt samarbeid. Vi har en stor hjemmetjeneste og 2 sykehjem som utfører tjenester til langtidspasienter, korttidspasienter, hjemmesykepleie, avlastning mm. Høres dette forlokkende ut?


Hol kommune v/ Høgehaug bo- og behandlingssenter
, har følgende ledige stillinger, med tilsetting i august 2017 :

Sykepleier 74,1 % vikariat, fom 01.10.17-31.12.17 m/ mulighet for forlengelse

Stillingen inngår i turnus med arbeid 3. hver helg.

Arbeidsoppgaver:
• Palliativ behandling
• Demensomsorg
• Medisinsk behandling
• Rehab og opptrening

Krav og ønsker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Helsefagarbeidere kan søke
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida

Søknadsfrist: snarest

For mer informasjon, kontakt avd. leder Gry Katrine Kirkeluten, mob 976 12 318, epost: gry.katrine.kirkeluten@hol.kommune.no

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no  eller pr. post til: Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 17/02193.

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

-----------------------------

Sykepleier 100 % vikariat - Hjemmetjenesten

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Hjemmetjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig:

Sykepleier 100 % stilling, vikariat fra 01.11.17 – 15.08.18

Om det ikke er sykepleier som søker, kan stillingen besettes i 75 % stilling som helsefagarbeider i samme periode

Arbeidsoppgaver:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og hyggelige kollegaer
• Tverrfaglig samarbeid
• Innføring i datasystemet Gerica
• Palliativ behandling
• Demensomsorg

Krav og ønsker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
•  Førerkort til bil
•  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida
• Mulig å leie rimelig kommunal bolig/leilighet
• Rekrutteringstillegg til sykepleiere
• Flyttegodtgjørelse

Søknadsfrist: snarest

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 95 98 00 49 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no 

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 16/04547

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

 --------------------------------------------------

Ledige stillinger NAV

www.nav.no

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud

Samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen. har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

http://www.kob.no/ 

Pressemelding: Status lærlinger i Buskerud 2016, se linken under:

http://hol.hdnett.no/verktoykasse/Documents/Web/Status%20l%C3%A6rlinger%20i%20KOB%202016.docx?Web=1