Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vigsel

Fra årsskiftet blir det ikke lenger mulig å gifte seg i tinghuset. Vigselsmyndigheten skal da overføres fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. Det følger av en lovendring som trer ikraft fra 1. januar 2018.  Planlegger dere å gifte dere etter denne datoen, så henvend dere til hjemkommunen eller kommunen hvor dere vil at vigselen skal finne sted.

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Skjema for vigsel