Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskudd til kulturformål

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger for kultur. Her finner du Hol kommune sine tilskuddsordninger for kultur og fritid.

Aktivitetstilskudd idrett

Søknadsfrister er 15. mars og 15. oktober hvert år.

Søknadsskjema

17. mai tilskudd

Søknadsfrist er 15. april hvert år.

Søknadsskjema

Prosjekttilskudd

Søknadsfrister er 15. mars og 15. oktober hvert år.

Søknadsskjema idrettsanlegg og kulturbygg

Prosjekttilskudd

Driftstilskudd

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Søknadsskjema idrettsanlegg og kulturbygg

Søknadskjema driftstilskudd

Tilskuddsportalen

- Oversikt over tilskuddsordninger ut over de kommunale
- Et elektronisk verktøy for lag og foreninger som hjelper til med å finne frem i et hav av muligheter

Det finnes et uttall tilskuddsordninger fra offentlige og private institusjoner.
Legater, stiftelser og ulike institusjoner og virksomheter bidrar hvert år med store summer i form av tilskudd etter søknad. En av utfordringene for lag for foreninger er å holde oversikten over alle mulighetene og alle fristene. Det er ofte tilfeldig at man kjenner til ordninger.

Tilskuddsportalen samler informasjon om tilskuddsordninger på ett sted. Tjenesten er nettbasert og gir hele tiden oppdatert informasjon om ordninger og frister. Katalogen gir mulihget til å vise bestemte fagområder og emner. Kalenderen viser alle søknadsfrister for en bestemt dag eller måned. Fristene for neste måned kan varsles på e-post. Beskrivelser med givers formål er tilgjengelig slik at søkere lettere kan finne aktuelle søkeplasser.

Lag og organisasjoner i Hol kommune inviteres til å bli medlemmer i Tilskuddsportalen.
Tjenesten krever ingen installasjon utover datamaskin med nettleser. I tillegg finnes en modul for lag og foreninger hvor de selv kan operere seg imellom.

Ta kontakt med servicetorget som tildeler brukernavn og passord ved oppstart. Da må du oppgi hvilket lag eller hvilken organisasjon det gjelder, samt e-post adressen din.

Logg inn med brukernavn og passord her:

Logo Tilskuddsportalen


Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål