Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skiløyper

Hol Kommune er stolt av å kunne tilby over 500 kilometer med langrennsløyper.

Tjenestebeskrivelse for stier og løyper

Formål med tjenesten

Arbeid for gjennomføring av målsetting i kommunedelplan for stier og løyper; Legge til rette for et sti- og løypenett, til beste for fastboende og tilreisende. Posisjonen som en ledende norsk reiselivsdestinasjon skal opprettholdes. Besvare alle henvendelser om stier og løyper i kommunen. 

Hvem kan få tjenesten

Fastboende og tilreisende brukere av kommunens løypenett.

Tjenestens innhold

I henhold til kommunedelplan for stier og løyper.

Hva du kan forvente av oss

At løyper og stier driftes for å ivareta målsetting i kommunedelplan for stier og løyper.

Hva vi forventer av deg

At private aktører (brukere, næringsliv og utbyggere) er med og bidrar til finansieringen av sti – og løypenettet.

Praktiske opplysninger

Hol kommunen har det overordnede ansvar for gjennomføring av kommunedelplan for stier og løyper. Jf. planen er det ni løypeområder i kommunen. Alle områder driftes av lokale løypenemnder, med unntak av Geilo der kommunen selv jf. kommunestyrevedtak har ansvaret for den praktiske drift.

Saksbehandlingstid

Vil avhenge av om alle relevante opplysninger foreligger, og om saken kan avgjøres administrativt eller om vedtaket krever politisk behandling.

Ansvarlig for tjenesten

Utmarkskontoret

Status på skispor

Oversikt over preparerte løyper i Hol

Geilo løypeområde på facebook

Vil du være med å bidra?

Frivillige bidrag vil være nødvendig for å kunne opprettholde dagens løypeprodukt.

Hol kommune betaler tilskudd som en andel av produksjonskostnaden i de enkelte løypeområdene. Men, skal vi kunne fortsette å levere det omfanget og den kvaliteten vi har i dag, er vi avhengig av frivillige bidrag.

Det er de ulike løypeområdene som er ansvarlige for merkingen og prepareringen av områdets løyper.

Du/dere kan derfor være med på å påvirke produktet, ditt bidrag går uavkortet til ditt løypeområde. Nedenfor finner du kontaktinformasjon og kontonummeret til de ulike løypeområdene:

 

OMRÅDE

KONTAKT

E-POST

TLF.

KONTO NR.

Sudndalen  

Kjetil Larsgard
 

kjetil@larsgard.no

90865957

2333.22.61053

Hovsåsen  

 

Reidar Martin Sørlie

reidar.martin@icloud.com

 

95225830      

 

2333.22.46224

Holsåsen  

 

Roald Ekanger

               

roald@ekanger.no

 

99166335              

 

2333.33.12220

Budøla- Odnakk (Kvisla) 

Ivar G. Slettemoen

ivarws@online.no

 

32088264

2333.32.39582

Ustaoset 

Karsten Bruusgaard

kbruusgaard@icloud.com

 

90141312  

2333.08.24328

Haugastøl  

 

Torhild   M. Flaskerud

 

tmfl@online.no

 

90112438

2333.56.61117

Skurdalen 

 

Knut Arne Lia

lia@fjellhotell.no

 

32087400 

 

2333.32.45701

Dagali  

 

Arne Ramberg

  

aramb@online.no

 

90059675            

2333.64.24704

For Geilo er det Hol kommune som p.d. har det administrative ansvaret for løypenettet. Det er for perioden 2014-2018 Aakerholdt, Steen & Lund AS som er kommunens entreprenør for løypetråkking; 

Geilo 

 

Ansvarlig entreprenør v/Jostein Bjørnstad   

Hol kommune v/ utmarksrådgiver

jostein@steen-lund.no

 

torkil.bratberg-dokk@hol.kommune.no

91109773                 

 

32092144

2333.34.29705  

 

Løypekart

Løypekart til utskrift

Geilo nord

Geilo sør

Grønebakken

Prestholt

Ruperanden

Holsåsen

Skurdalen

Dagali

Sudndalen nord

Sudndalen sør

Ustaoset nord

Ustaoset sør

Haugastøl nord

Haugastøl sør

Løypevett

Hol kommune byr på flotte skimuligheter i preparerte løyper. For at alle skal få glede av skiturene må alle vise godt løypevett.  Holder man seg til ti enkle løypevettregler vil det bli færre uheldige episoder, mindre irritasjon og dermed mer glede for alle.

Her følger alminnelige løypevettregler som gjelder både for vanlige turgåere og for de som er ute og trener mer aktivt:

10 REGLER FOR LØYPEVETT:

1.   Vis hensyn og vær vennlig mot andre skiløpere.

2.   Vær spesielt hensynsfull og oppmerksom mot barn og eldre.

3.   Det er høyrekjøring også i skiløypa.

4.   Den som kjører ned har forkjørsrett, den som kommer oppover må vike og gi god plass til de  som   kommer ned.

5.   Den som kommer nedover en bakke må om nødvendig  varsle, for eksempel ved å rope "løype"!

6.   Den som kommer bakfra har ikke forkjørsrett, men må gå forbi på utsiden.

7.   Trekk ut av løypene når dere slår av en prat eller tar en pause.

8.   Hundeeiere må vise ekstra hensyn og ha full kontroll over hunden.

9.   Skiløpere som er ute på treningstur har ingen særrettigheter.

10. Det er ikke god skikk å gå på bena i skisporet.

 

Lovverket

Lov om friluftslivet (friluftsloven)

Bålbrenning