Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Båndtvang/hundehold

HUNDEHOLD I HOL KOMMUNE

Generelt gjelder at hunden alltid skal være under kontroll.

Båndtvang: I tiden 1. april til 31. oktober er det båndtvang i Hol kommune. I denne perioden skal hund holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt. I tiden 21. august til 1. november er det unntak for hund under lovlig jakt og lovlig trening  (lovlig jakt/trening krever tillatelse fra berørt grunneier), samt for rednings-, politi- og gjeterhund under oppdrag. I tiden 1. november til 31. mars kan hund løpe løs dersom den blir forsvarlig fulgt. Hunden skal imidlertid alltid være under kontroll. I jule-, vinter- og påskeferie er det båndtvang i alle dobbeltsporede preparerte skiløyper.

Jakt og trening av hund I tiden 21. august til 31. mars er det tillatt med hund til lovlig jakt og lovlig trening (lovlig jakt/trening krever tillatelse fra berørt grunneier).

Hundemøkk: I henhold til kommunal forskrift om hundehold plikter hundeeier å fjerne hundemøkk bl.a. i tettbygd strøk, langs offentlig vei, tilrettelagt friluftsområde og i skiløype.

Forskrift om hundehold i Hol kommune

Lov om hundehold

Kontaktperson: Utmarkstekniker Torkil Bratberg Dokk,  Tlf 32092144