Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vielse

Fra 1. januar 2018 er vigselsmyndigheten overført til kommunene, dvs. at dere som ønsker å gifte dere borgerlig, må kontakte kommunen.

Før vielsen

Dere må kontakte skatteetaten (folkeregisteret).Det er de som foretar prøving om vilkår for ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder.Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Når dere hartatt prøvingsattest,kan dere kontakte kommunen for å avtale tidspunkt. Bruk skjemaet under.

Skjema for vigsel

Praktisk informasjon

Dere må sende original prøvingsattest til kommunen i tillegg til å laste opp attesten i det elektroniske skjemaet.

Det er ordfører og varaordfører som gjennomfører vielsene i Hol kommune.

Det koster kr 1000 å gjennomføre vielse utenom kommunehusets åpningstid. Vi trenger da informasjon om hvor fakturaen skal sendes.

Evt. pynting av tingsalen avtales med kommunen god tid i forveien.

 

Kommunen setter frem bord med hvit duk og lys.

Brudeparet må ta med gyldig legitimasjon.

Om seremonien

Seremonien gjennomføres i tingsalen på kommunehuset. Ordfører leser det borgerlige vigselsformularet (lenke).

To vitner må være til stede under vielsen.

Etter seremonien underskriver brudeparet og vitner prøvingsattesten. Ordfører stempler og underskriver attesten. Dette blir midlertidig vielesesattest som brudeparet får utlevert.

Hol kommunehus er et offentlig bygg, og det er derfor ikke tillatt med servering elelr å drikke alkohol der.

Etter vielsen

Kommunen sender midlertidig vielsesattest til folkeregisteret som utsteder endelig velselsattest.
Om du skal endre navn etter vielsen, må du ordne dette selv.

Søknad om navneendring

Rammer for kommunal vigsel i Hol kommune

I sak 80/17 vedtok kommunestyret den 29.11.2017 følgende rammer for det kommunale vigselstilbudet:

  1. Kommunale vigsler kan finne sted på lørdager. Frist for å melde inn ønsker om vielser på lørdag må meldes 2 mnd. før. For perioden 1. juni – 30. august er fristen 20. mai. Hvem som skal foreta vielsen bestemmes av ordføreren innenfor de rammer kommunestyret har satt.
  2. Vigsler kan videre finne sted i kontortiden på hverdager.
  3. Vigselstidspunktet, både på lørdager og andre ukedager, fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigslerne.
  4. Vigsler i kommunal regi finner sted på kommunehuset, i tingsalen. Kostnader til pynting av vigselsrommet dekkes av brudeparet.
  5. For vigsler utenfor normal arbeidstid inkl. lørdag, betales et gebyr som dekker kommunens kostnader.
  6. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Rådmannen. Rådmannen gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finner sted innenfor verdige rammer.

 Oversiktsbilde tingsalen