Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Startlån

Tjenestebeskrivelse for startlån

Formål med tjenesten

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

 • Startlån er behovsprøvd.
 • Husstander med barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
 • Hvor mye som kan lånes, avhenger av størrelsen på inntekten og eventuell annen gjeld.

Tjenestens innhold

Startlån gis vanligvis som tillegg til grunnfinansiering i privat bank.

Lånet kan gis til:

 • Kjøp av bolig
 • Utbedring og tilpasning av bolig
 • Refinansiering av dyre lån for å bli boende i egen bolig

Boligen skal være nøktern.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi sender deg vedtak
 • Saksbehandling er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt § 13 og offentlighetsloven § 13

Hva vi forventer av deg

 • At du har spart opp penger ut i fra de økonomiske mulighetene du har.
 • Sender inn søknad med nødvendig dokumentasjon.
 • At du har muligheter til å betjene lånet over tid.
 • Boligen som kjøpes må ligge i Hol kommune.

Praktiske opplysninger

Du kan lese mer om startlån på nettsiden til Husbanken

Saksbehandlingstid

Snarest mulig. Dersom saken ikke er behandlet innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klage

Det er mulighet for å klage på vedtaket. Frist for klage er tre uker etter mottatt vedtak Eventuell klage sendes Hol kommune.

Ansvarlig for tjenesten

Servicetorget med rammebetingelser fra Husbanken.

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

 Kyrkjevegen 19,   Geilo 

Postadresse:

Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Dato oppdatert

01.09.2016

Startlån kan bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp fra private banker som for eksempel lavtlønnende, enslige forsørgere, utviklingshemmede og flyktninger kan søke om startlån.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet.

Husbankens informasjon om startlån

Søknadskjema

Vedtak kommunens retningslinjer for startlån

Forskrift om startlån fra Husbanken