Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsestasjonstjenester

Besøksadresse:

Trekanten 2H
3580 Geilo

Telefon: 32 09 22 65

Aktuell informasjon i helsetjenesten

 

HELSESTASJONEN FLYTTER TIL NYE LOKALER.

Helsestasjonen på Geilo skal renoveres og utvides og må derfor flytte til midlertidige lokaler. Helsestasjonen holder nå til i Stølsvegen 30 i Vestlia.

KART TIL HELSESTASJONENS NYE LOKALER

I forbindelse med flytting til midlertidige lokaler, har helsestasjonen fått litt problemer med telefonen. Ringer dere på vårt vanlige telefonnummer vil det ofte ta litt tid før dere får svar. Vi anbefaler derfor at dere ringer til servicetorget på tlf. 32 09 21 00 som setter over til helsestasjonen.

 

NÅ TILBYS ALLE SPEDBARN VAKSINE MOT HEPATITT B

Alle barn som er født etter 1. november 2016 tilbys vaksine.
Les om dette hos Folkehelseinstituttet


GRATIS HPV - VAKSINE TIL KVINNER FØDT I 1991 OG SENERE

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Hvis du ønsker vaksinen kan du ta kontakt med Geilo helsestasjon på tlf. 32 09 22 65

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

 

INFLUENSAVAKSINERING I HOL

Her finner du informasjon om årets program.
Mer informasjon om Influensavaksinering finner du her.

Det er fortsatt muligheter for å få Influensavaksine hos oss.
Da må du ringe og gjøre en avtale om tidspunkt.
TLF 32 09 22 65

 

Vi er nå på Facebook        Geilo helsestasjon

 

Under helsestasjonen er følgende tjenester organisert

Jordmortjenesten, Helsestasjon for barn 0 - 5 år, Skolehelsetjenesten for elever 5 - 20 år, Helsestasjon for ungdom, Psykisk helse for barn og unge, Utenlandsvaksinering og reisemedisin

Jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen i Hol kommune
Svangerskapskontroll utføres i samarbeid mellom jordmor og den gravides fastlege.

Informasjon om svangerskapsomsorg fra Helsedirektoratet

Anbefalt opplegg for svangerskapskontroller i Hol ser du her.

Her finner du de offentlige anbefalingene fra Helsedirektoratet i forhold til svangerskap.

Gode råd fra Apotekforeningen til gravide og småbarnsforeldre.

 Her finner du informasjon fra NAV om permisjonsreglement og andre rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel. Herunder informasjon om farskap og morskap.

Svangerskapet er ingen sykdom, men det medfører økt belastning på kroppen å gå gravid. Som gravid har du krav på tilrettelegging på arbeidsplassen. Her finner du aktuell informasjon fra Arbeidstilsynet

Trygg trafikk har noen anbefalinger til gravide om sikring i bil.
Trygg trafikk har også informasjon om krav til sikring av barn i bil. Det finnes noen som leier ut bilbarnestoler.

Dersom du skal til kontroll på sykehus, har du rett til å få dekket reise minus egenandel. Her finner du informasjon om dine rettigheter i forbindelse med pasientreiser

Temakvelder for gravide

Temakvelder for gravide og deres partner

Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Skolehelsetjenesten for elever 5 - 20 år

Tilbudet omfatter hjemmebesøk til familier med nyfødte barn, helseundersøkelser, vaksinasjoner, småbarnstreff og tverrfaglig samarbeid

Geilo helsestasjon er åpen på hverdager fra kl. 9.00 til 15.00.

Helsestasjonen gir veiledning, råd og støtte i forhold til barn og det å være foreldre/foresatte.

Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn
Helsesøster og Jordmor kommer på hjemmebesøk i løpet av de to første ukene etter fødselen. Vi tar kontakt når vi har fått beskjed fra sykehuset om at du har født. Hvis du ønsker kontakt før du hører fra oss, kan du selv ringe: tlf 32 09 22 65. Dersom du har behov for kontakt med oss utenom vår åpningstid, kan du kontakte vakthavende jordmor. Du finner vaktliste for jordmor øverst på siden under Jordmortjenesten.

Helsestasjonstilbudet:

- Helseundersøkelser og rutinekontroller på helsestasjonen med helsesøster og helsestasjonslege
- Veiledning og rådgivning (amming, kost, søvn, grensesetting osv.)
- Oppfølging av barnets vekst og utvikling - Støtte og veiledning på foreldrerollen
- Tilbud om vaksinering etter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet - Følger opp barn og familier med spesielle behov (kroniske sykdommer, usikker utvikling, psykososiale problemer m.m). Individuell oppfølging av fysioterapeut ved behov.

Tverrfaglig samarbeid:
- Helsesøster/helsestasjonslege henviser videre til andre hjelpetjenester/spesialist/sykehus ved behov.
- Helsesøster deltar i tverrfaglig samarbeidsgrupper med barnehage, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barneverntjenesten.

Her finner du informasjon fra NAV om dine rettigheter.

Småbarnstreff

Du er velkommen til Småbarnstreff på Geilo helsestasjon fredager mellom kl. 11 og 13.

Alle er velkommen. Ta med lunch og bli med på en ukentlig sosial stund med baby i fokus!

En gang i måneden er det Tematreff der det tas opp aktuelle tema for foreldre med barn mellom 0 - 1 år.

Program for Våren 2017 

 

På helsestasjonen gir vi deg veiledning i forhold til amming.
De sentrale retningslinjene fra Helsedirektoratet ligger til grunn for de anbefalingene vi gir. Du kan kontakte oss når som helst på dagtid. Hvis du har behov for å snakke med noen utenom våre åpningstide, kan du kontakte vakthavende jordmor.

Du kan få leie brystpumpe hos oss.

Ammehjelpen kan også gi deg veiledning om amming.

Sikring av barn i bil

I følge norsk lov er det påbudt å sikre barn i bil i godkjent barnesikringsutstyr.
Her finner du aktuell informasjon fra Trygg Trafikk.

Man vil med jevne mellomrom oppdage hodelus hos barn i skole- og barnehagealder.

Folkehelseinstituttet oppfordrer skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus. Dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

Her kan du finne informasjon om hvordan hodelus smitter, hvordan du oppdager det, og hvordan du blir kvitt det.

Apotekforeningen har utarbeidet brosjyrer med gode råd til gravide og småbarnsforeldre.
Brosjyrene kan lastes ned her.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år, det vil si alle elever i grunnskolen og i videregående skole

Skolehelsetilbudet Skolehelsetjenesten tilbyr støttesamtaler, gjennomfører vaksinasjoner, helseundersøkelser og henviser videre til andre hjelpetjenester/ spesialist/ sykehus ved behov. Det gjennomføres også gruppesamtaler ved behov.

Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter med skole, barnehage pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barnevernstjenesten.

Skolehelsetjenesten har faste treffetider på barneskolene og på ungdomsskolen. Vi  er åpne for spørsmål og henvendelser også utenfor de faste treffetidene på skolene. Elever og foreldre kan ta kontakt via skolen, eller ved å ringe Geilo helsestasjon.

Helsestasjon for ungdom

 

 

HELSESTASJONEN FLYTTER TIL NYE LOKALER.

 

Helsestasjonen på Geilo skal renoveres og utvides og må derfor flytte til midlertidige lokaler. Helsestasjonen holder stengt i uke 9 og åpner igjen tirsdag 7. mars i lokaler i Stølsvegen 30 i Vestlia. Trenger du å komme i kontakt med helsestasjonen i uke 9, ring servicetorget på tlf. 32 09 21 00 så formidler de kontakt.

 

KART TIL HELSESTASJONENS NYE LOKALER

 Tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år. Åpent mandager: kl. 15 - 17. Dersom det ikke passer å komme i denne tiden, vennligst ring for å avtale tid.

Du kan snakke med oss om: Helse / Trivsel / Mistrivsel. Kosthold / ernæring. Psykiske problemer. Mobbing. Spiseforstyrrelser. Forelskelse/ Kjærlighetssorg. Sex / Samliv / Prevensjon. Kjønnsykdommer. HIV / AIDS. Rusmidler / røyking. Overgrep.

Vi kan også hjelpe deg med følgende: P- piller Graviditetstest. Angrepille/ Nødprevensjon. Undersøkelse ved mistanke om infeksjon.

På helsestasjon for ungdom møter du: Lege og jordmor eller helsesøster.

Vi har ingen timebestilling Tilbudet er gratis Vi har taushetsplikt. Du er alltid velkommen.

Velkommen til oss

Her finner du en samling lenker som gir informasjon for ungdom.

Hvordan har du det? Kjenner du noen du er bekymret for? Her finner du en del informasjon om psykisk helse

Ønsker du å teste deg for klamydia? Du kan bestille gratis test på nettet, eller gjøre det hos fastlegen eller på Helsestasjon for ungdom.

Har du spørsmål som er vanskelig å stille? Kanskje - klara klok har svaret.

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon for deg som opplever rus, vold eller overgrep. Vi oppfordrer også til å ringe om du tror at noen har det sånn. Det er gratis å ringe 116 111.

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Har du spørsmål om bruk av doping? 

 Sex og samfunn:

Ung.no

Kontakttelefoner:
Barn og unges kontakttelefon (Oslo Røde Kors) For ungdom opp til 18 år som har behov for voksenkontakt eller noen å snakke med. tlf. 800 33321 - åpent mandag - fredag kl. 13 - 20

SUSS- telefonen Grønn linje for ungdom om samliv og seksualitet. tlf. 80 03 38 66

Psykisk helse for barn og unge

Psykisk helsetjeneste for barn og ungdom (0-18 år)
- et lavterskeltilbud til barn, unge og familier med ulike vansker som påvirker barns psykiske helse.

Tjenesten er organisert som en del av helsestasjonstilbudet. Det gir oss mulighet til å møte alle barn, unge og deres familier. Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

 Helsestasjonen har laget en brosjyre om psykisk helse for barn og unge.
Du kan laste ned brosjyren her

Utenlandsvaksinering og reisemedisin

Hvis du skal reise utenlands bør du i god tid sjekke om du trenger å vaksinere deg

Ta kontakt så fort du har bestemt reisemål. Noen vaksiner bør tas i god tid. Vi gir deg råd om hvilke vaksiner du trenger til forskjellige reisemål.  
Du kan også finne ut om vaksiner hos folkehelseinstituttet her.
Du kan også finne informasjon om hvile vaksiner du trenger her hos "Vaksinekart.org"

Før du kommer bør du skaffe oversikt over hvilke vaksiner du har fått tidligere. Ta gjerne med dokumentasjon på vaksiner du har fått tidligere.

Malariaprofylakse

Det kan også være aktuelt med forebygging av Malaria. Her finner du informasjon om utbredelse av Malaria, og hvordan man kan forebygge å bli smittet.

Her finner du oversikt over hva vaksinene koster hos oss.

Du kan betale kontant eller med Bankkort/ Visa (ikke kredittkort).

Vasksinasjonskontor som kan benyttes andre steder

 

Forskrifter om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

 

Lov om pasient- og brukerrettigheter