Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hvordan er det å være tenåring i Hol?

På oppdrag fra Hol kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region sør en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen. Undersøkelsen vil gjennomføres i skoletida i uke 10 og utover

Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen.

Elevene bestemmer selv om de vil være med eller ikke, men foresatte kan reservere sine barn fra deltakelse. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi er det en fordel at så mange som mulig deltar. I forkant av undersøkelsen vil alle foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen. Ungdata vil også informere om undersøkelsen på sine hjemmesider

Les mer her