Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Stor snøsmelting

Anbefalte tiltak mot lokale flomskader

Hol kommune vil minne alle private grunneiere om å sjekke at vannet renner fritt i avløp, stikkrenner og kummer på din eiendom. Mindre bekker kan bli et problem utover våren og må renskes jevnlig.

Vi anbefaler også å fjerne snø som ligger opp langs husveggen.