Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Regional plan for Hardangervidda

Planen for langsiktig arealforvaltning av Hardangervidda, som ble vedtatt i 2011, skal nå rulleres. Målet med planen er å gi villreinen gode levevilkår, og den skal legge til rette for lokal nærings- og bygdeutvikling og friluftsliv.

Rulleringen skjer i samarbeid mellom de tre fylkeskommunene, de tre fylkesmennene, villreinnemnda og de ni kommunene som har arealer på Hardangervidda.

Arbeidet skal bygge på gjeldende plan. Enkelte spørsmål til rulleringen ble definert allerede i sluttfasen av gjeldende plan og en del nye planspørsmål har oppstått i perioden etter dette. Planprogrammet konkretiserer hva som skal tas opp i rulleringen. Dette er nå til høring.

Alle kan komme med innspill til planprogrammet. Se informasjon på www.regionalplan-hardangervidda.no.

Høringsfrist er satt til 15. oktober.

Det endelige planprogrammet vil trolig bli vedtatt i løpet av høsten. Etter dette starter arbeidet med selve rulleringen. Kommunene vil spille en sentral rolle i denne prosessen.

Høringsinnspill sendes til Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til postmottak@bfk.no

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald på telefon 32 80 87 28 eller på mail: ellen.korvald@bfk.no