Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppheving av forbud

mot all bruk av åpen ild i Hol kommune

Med bakgrunn i den siste tids nedbør i området oppheves forbud om all bruk av åpen ild utendørs i Hol kommune.

Dette gjelder fra klokken 13.00, 11. juni 2018.

Brannsjefen minner om at brann og eksplosjonsvernlovgivningen med forskrifter, inneholder et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15.april – 15.september. Det er lov til å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, man er selv ansvarlig for denne vurderingen.

Brannvesenet vil løpende vurdere behovet for forbud mot all bruk av åpen ild, basert på skogbrannindeksen, nedbørsmengder, vindforhold og eventuelle hendelser.

Pål Bjerke - Brannsjef

Kolbjørn Bakken - Branninspektør