Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Folkemøter i januar

Hol kommune er i gang med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. I planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret den 29. november 2017 legges det opp til bred medvirkning. I den forbindelse inviteres alle innbyggere til folkemøter. Det blir arrangert tre folkemøter:

  • Mandag 15. januar kl. 19-21. Sted: Fjellvang, Geilo
  • Torsdag 18. januar kl. 19-21. Sted: Dølhall (ungdomshuset i Dagali)
  • Mandag 22. januar kl. 19-21. Sted: Vika

Hol kommune arrangerer folkemøtene i samarbeid med grendeutvalgene. Møtet på Geilo er for innbyggere som sokner til Geilo tettstedsutvalg, Kvisla grendeutvalg og Haugastøl og Ustaoset grendeutvalg. Møtet i Dagali er for Skurdalen grendeutvalg og Dagali grendeutvalg.  Møtet i Hol for innbyggere i Holet og Moen grendeutvalg, Hovet grendeutvalg og Sudndalen grendeutvalg.

Det blir informasjon fra ordfører og kommuneplanlegger, og gode muligheter for å komme med innspill om hva du mener er viktig for Hol kommune fremover.

Velkommen til alle!

 

Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. (Pbl. §11-1)

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomheter i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. (Pbl. §11-2)

Målet med kommuneplanprosessen er å:

  • Utarbeide visjon, mål og strategier for Hol frem mot 2030
  • Utforme en kommuneplan som er et godt overordnet politisk og administrativt verktøy, og som skal fungere som et helhetlig og solid fundament for langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling i Hol.

Vedtatt planprogram kan du lese her