Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsskatt 2018

Eiendomsskatteliste for Hol kommune ligger til offentlig gjennomsyn på Servicetorget og kommunehuset i tre uker fra onsdag 28. februar til 21. mars 2018.

I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan eventuelle klager på utskrevet eiendomsskatt sendes Hol kommunes postmottak innen 11. april 2018.

Med hjemmel i Eigedomsskattelova §§ 2, 3a) og 4 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer fra 1.1.2018, vedtatt i Kommunestyresak 70/17. Den generelle skattesatsen som gjelder for de skattepliktige eiendommene er 7 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidsboliger settes til 2 promille.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8 A-3 punkt 5 er det skjedd en omtaksering av eiendommer som er delt, har bygninger som er revet eller ødelagt, eller der det er ført opp nye bygninger eller har tilbygg. Det er sendt nye takstskjema til eiendommer med nye bygg eller andre vesentlige forandringer.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas bygg som eies av stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommune, fylke eller staten. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7b) fritas bygninger som har historisk verdi, det vil si fredet etter kulturminneloven. Rådmannen gis fullmakt til å administrere dette.
Eiendommer som er gitt fritak i 2016 og 2017 har fått videreført fritak. Eiendommer som kommer under en av disse kategoriene kan søke fritak ved å sende søknad til postmottak@hol.kommune.no.


Les mer om eiendomsskatt i Hol kommune

Skattelister 2018 - offentlig gjennomsyn