Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

50 års revisjon for regulering av Uste- og Hallingdalsvassdraget

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra regulanten E-CO og kommunene har utarbeidet forslag til revisjonsdokument og endring i vilkårene. Dokumentet er basert på tidligere innspill og kjente problemstillinger. Revisjonsdokumentet finnes her


Arbeidsgruppa ønsker innspill til dokumentet innen 1.12.2017.


Det arrangeres åpent folkemøte på Bygdahall om saken 21.11.2017 kl. 20.00.