Kommunevåpenet

"På blå grunn - tre sølv ambolter"

              Tre ambolter i sølv på blå bakgrunn

 

Kommunevåpenet for Hol kommune er tegnet av Trond Andersson og godkjent ved Kgl. res. 5. juli 1991.

Det er sterke tradisjoner som ligger til grunn for valget av kommunevåpen. Hol var en av de fremste ljåssmedbygdene i landet. Jernet var med og skapte aktivitet og velstand i bygdene her. De tre amboltene symboliserer smedkunsten og industrien i bygdelagene i Hol.

Ved Hol kommunehus finner du en ”kommunevåpenskulptur” der de tre ekte amboltene forteller historien om utviklingen av smedhåndverket i kommunen.  Ideen til, og utformingen av skulpturen er det Syver Endrestøl som er mester for.  Han er barnebarn av den første fulltids ljåsmed i Hol, Sjugurd Endrestøl. Selve oppbyggingen av skulpturen er gjort av Harald og Håkon Hallingstad.

Den øverste, største ambolten har stått i smia til Sjugurd Endrestøl på Geilo. Den mellomste ambolten kommer fra Øyo og har vært brukt av Knut Øyo, grunnleggeren av fabrikken med samme navn på Geilo. Den nederste ambolten kommer fra Medhus i Holet, der Knut Medhus hadde sin ljåsmie.

For omkring 50 år siden var det 14 ljåsmier i Hol. De utgjorde et smedhåndtverksmiljø i bygda. På Geilo utviklet dette seg til industrivirksomhet.  Rognald Brusletto, bygde seg smie med maskinhammer basert på vannkraft. Denne kunne han etter hvert smi hele ljåen ferdig med. Slik symboliserer ambolten både håndverk og industri i Hol. Samtidig minner ambolten om hvor sentralt jordbruket var som næringsvei.

Sist publisert
22.10.2014
Publisert av
Gerd Fossly

Kontaktinformasjon

Hol kommune
Ålmannvegen 8
3576 Hol

Servicetorget
Kyrkjevegen 19, Geilo

Telefon:
3209 2100

E-post:
postmottak@hol.kommune.no

Hvor er vi?
Finn servicetorget på kartet